Med det att våren hade anlänt till Malmö kom också ljuset. Ljuset denna kväll bestod, framförallt, i att hela 19 stycken Oförgängligt Skinande Bröder utnämndes till Durchseende Bröder.

Dessa var; Henrik Lindal, Sigfrid Lindberg, Mikael Mattsson, Martin Olofsson, Bengt Andersson, Dennis Paul, Tomas Bagge, Luis Alexandre, Jörgen Andersson, Frederick Halbout, Jan Lexryd, Anton Rosengren, Thobias Bergström, Niclas Haglind, Henrik Sjögren, Rickard Styrén, Frank Helmer, Hannes Brattgård, Lennart Andersson, Jonas Gromark och Anders Ottosson.

Thobias Bergström (längst fram. t.h. i bild) talade för recepienderna.

Thobias Bergström talade för recepienderna. Via ChatGPT visade det sig bli rena kärlekstalet då denna AI-tolkning sannolikt trodde att talet riktade sig mot det äkta “Par”et Bricole.

Alvin Paul underhöll med det att han tagit fram gamla Malmöitiska texter från ”Viseskomakaren” Lindström. Lindström, född på 1800-talet, var nämligen, på sin tid, duktig på att skriva hyllningsdikter m.m. därav ”vise” och med yrket skomakare blev det således ”Viseskomakaren”. Lindströms son Harry verkade i MFF, och FV, från 1914 till sin död 1940. Han var klubbmästare och en av de stora i MFF och dessutom också begåvad med skrivandets konst.

Alvin med sin gitarr