Ger
Den Första Graden
med efterföljande måltidskalas

Lördagen den 29 September 2018

Bellmansalen, Siriuspalatset,
Rundelsgatan 15 Malmö

Käre Broder!

Som brukligt är, följs den III:e graden av den I:a graden. Den oinvigde kan tycka detta är märkligt, men för vi Bröder som vandrat mellan hopp och fruktan förstår det logiska i detta.
Förutom att välkomna nya vandrande Riddersmän att en gång, för ett kortare tillfälle, lämna den kalmuckiska världen, kommer vi att visa vår aktning för Malmö Par Bricole´s förste Ordens Talare och Skald, David Lorenz Beyer. Hyllningen sker vid hans grav efter särskild kallelse. Information därom under gradgivningen.

Frågan återstår, har de nya vandrande Riddersmännen mod, ståndaktighet och styrka? Frågan förblir obesvarad till aftonen är över och prövningarna är avklarade. Så därför min Bror, kom och låtom oss denna afton förenas i broderlig värme och vänskap under muntra och anständiga former.

Talanggrupperna har lovat att förgylla aftonen med sång, musik samt allehanda överraskningar. Så planera in denna afton redan nu och varen varmt välkommen.

OBS! Notera att vi denna afton öppnar baren redan kl 15:00 för samkväm och lite gott att fylla magen med innan kapitlet tar sin början.
KLANG!

Lars Löfberg
Ordförande i Arbetsgraderna
Klädsel denna afton är mörk kostym, vit skjorta och bricolerislips (i nödfall diskret mörk slips). För den som saknar en bricolerislips finns den att köpa på plats.

Anmälan görs genom att betala in måltidsavgiften, 250 kronor, till Sällskapets bankgiro 418-2416 senast den 20 September 2018.