Bilden ovan – Björn Buttler Jacobsen, som blir en av våra nya Svartakorsare i april 2022.

Stora Rådet som sammanträdde onsdag den 1 december fattade även beslut om förslag till fyra nya Svartakosare, dvs fyra Bröder som ska uppgraderas från den Tionde till Par Bricoles högsta grad, Grad 11 eller Riddare av Svarta Korset.

Malmö PB har idag 19 Bröder, som innehar Par Bricoles högsta grad. Med de fyra nya, som utses av Moderlogen i april 2022, kommer vi upp i totalt 23 Svartakorsare.

De fyra Tiondegradare som nu föreslås bli upphöjda av Par Bricoles Moderloge är:

  • Björn Buttler Jacobsen, (Bilden överst på denna sida) som idag är en av våra nio Riddare-Officianter. Björn är där Riddare-Banérförare. Han har haft den Tionde graden sedan 1995.
  • Lars Löfberg, (Bilden till vänster) som idag är Ordförande i Arbetsgraderna och Deputerad Styrande Mästare Electi fram till dess han inträder i sitt nya ämbete i mars år 2023.
  • Johan Sundqvist, idag vice Ceremonimästare i Arbetsgraderna och tidigare Ordförande för Den Bacchanaliska Kören. Johan är i likhet med Lars Löfberg Electi fram till dess han 2023 tillträder som Styrande  Kansler.
  • Hans-Peter Frank, som är Malmö PB:s Chorchef sedan flera år. Han kom med i PB år 1996 och har haft Grad 10 sedan år 2010.