“Se er omkring i denna vackra sal och lägg därtill alla dessa bröder med sina härliga leenden…”

Med dessa ord inledde den Styrande mästaren, tillika kvällens ordförande Patric Jakobsson Barbara-högtiden 2017. I Landstingssalen på Malmö rådhus hade 200 bröder samlats denna lördagseftermiddag för att tillsammans hedra och hylla vår kära moster.

De tre Styrande med Patric Jakobsson som höjer armen mot skyn…

Bland gästerna fanns bröder från både Göta- och Jönköpings Par Bricole. Under högtidliga ritualer upphöjdes nitton bröder tiill Guvernörer och viceguvernörer och fick mottaga välförtjänta gradband.

Efter detta blev trenne bröder, Mustafa Arhan, Lars-Åke Sjöquist och Sven Ohlsson (bilden här under), särskilt uppmärksammade för sin nit och sitt 50-åriga medlemskap i Par Bricole. Dessa tre nyblivna bekransade jubelkommendörer mottog applådåskor från auditoriet.

En annan flitig medlem, Jan-Ingvar Persson mottog hederskommendörs-tecknet efter 25 aktiva år. Även Jan-Ingvar blev rikligen applåderad.

Vad vore ett Barbarafirande utan medaljer? Ingenting… Därför utdelades skinande medaljer av olika slag till flertalet bröder som därmed kände sig lite extra uppskattade.

Par Bricoles stipendium som utdelas till talangfulla Bröder inom Musiken, Kören eller Theatern som är i början av sin Bricolistiska gärning för att de ska fortsätta utveckla sina talanger, utdelades till Anton Daag (Bilden här under).

Såväl kören som musiken hedrade vår kära moster genom sång och musik och det lysande talet till Barbara genomfördes av musikens ordförande Carl-Magnus Trygg och musikens sekreterare Joakim Casagrande. (De två bilderna här under). Carl-Magnus: Högstämd och lyrisk på pekoralens brant, Joakim: Lagom rund under fötterna och inställd på att rulla flaskan. Tillsammans ett skådespel i verbal osämja där slutligen vår kära moster fick ingripa för att bringa ordning bland kombattanterna så pass att de båda tog i hand och bugade för Barbaras ande.

Vissångaren Christoffer Månsson hyllade Barbara genom att framföra Carl-Michael Bellmans ”Barbarahyllning”.

Samteliga bröder bjöds att smaka på den härliga högtidsbålen tillsammans med de styrande. Dock inte utan att densamma först blivit ordentligt tillredd under muntra former och spektakel.

Måltidskalaset i Knutssalen blev en minnesvärd upplevelse där våra providörer  gjort sitt allra bästa för att kittla brödernas gommar. Gubbröra på kavring, hjortfilé med legymer och en avslutande punchparfait gjorde att de flesta västknappar spände lite extra. Lägg därtill lite härligt fluidum sång och musik så förstår varje broder att kalaset blev fulländat.

GCM Johan Rydelius höll ett lysande tal till de Styrande.
Text: Johan Sundqvist, RGK, Ordf. D. B. K

Fotografer på denna sida: Ordensfotograf Bill Hansen och Providör Tony Rosenquist.

 Vi bifogar dessutom två av talen under 2017 års Barbara-hödtid:

Här är fler bilder från årets Barbarafestlighet:

Den Bacchanaliska Kören sedd från ovan.

Alla våra nya Grad 5.

Samtliga nya Grad 8.

En del av den pampiga inmarschen.

Punschen serverad…

Kvällens Providör Tony Rosenquist ser mycket nöjd ut.

ÄNNU FLER BILDER FRÅN DENNA FEST KOMMER SENARE I VECKAN ATT PUBLICERAS I BILDGALLERIET i vårt Kanslisystem, som du når efter inloggning.