Inbjudna av Kommittén för Frikadellens Bevarande träffades ett antal bröder med sina bättre hälfter lördagen den 31 augusti på Falsterbo Kursgård för att knäcka såväl kräftskal och kräftklor som en del tankenötter. Hur många ben har en kräfta? Vad är kräftans vändkrets? …..

Kräftor kräva som bekant vissa drycker i form av ljuvligt fluidum. Dessa drycker kräva i sin tur sånginsatser innan de nedhälles. För ändamålet fanns mycket lämpligt utdelat ett antal nedtecknade sångtexter. Dessutom förekom allmän spontansång och klurigt hopkomna kupletter framförda av Broder Kurt Wijkmark. Stämningen kring bordet var hög, men när man väl genom kraftiga glasknackningar (märkligt nog gick inga glas i kras) eller visslingar lyckats förmedla att det var sång- och snapsdags, infann sig passande sångartystnad när inte alla själv deltog i sången för full (!) hals.

Drickandet var måttligt, sången anständig. Utdelade ordningsregler, som bl.a. innehöll tips om att hålla till höger under bordet för att undvika trängsel och besked om att dörrar med höga trösklar är fönster, uppfattades omedelbart och tillämpades exemplariskt av deltagarna!

För ännu icke insatta berättade Styrande Mästaren Emeritus Lennart Fahlback, på ett medryckande och målande sätt, om historien bakom Frikadellens tillkomst.

När kräftor och Västerbottenspajer voro uppätna omgrupperades till soffsittning innan kaffe med avec intogs. Till kaffet bjöd Peter Langerbeck – eller troligare hans hustru Ewa(?) – på egentillverkade tårtor, vackert dekorerade med frikadeller (i form av chokladprickar) i centrum.

Sent, när förtäring, samtalsämnen och orken tröt, vinkade vissa farväl för att åka hem medan resterande deltagare drog sig tillbaka till sina stugor för avslutande samkväm och diskussion på altanen eller helt enkelt för att sova på saken till lite senare på morgonen.

Sammantaget var den gängse uppfattningen att det hela varit ett mycket lyckat evenemang. Det höjdes redan ett antal röster med krav på att detta borde bli en tradition. Detta kan mycket väl bli aktuellt, men kräver i så fall enträgna begäranden härom samt att Frikadellbröderna hinner samla tillräckligt med nya krafter under det kommande året. M.a.o. fjäsk och uppmuntran!

”Frikadellen” återkommer med nya infall när du minst anar det! Håll ögon och öron öppna!

/Thomas Påhlsson
”Kökschef” i Kommittén för Frikadellens Bevarande