Kommittén för Frikadellens Bevarande har med tanke på de rådande omständigheterna beslutat avlysa Bluesaftonen den 25 april. Vi vet att många sett fram emot detta, och kommer därför att göra ett nytt försök så snart omständigheterna tillåter, men tidigast efter sommaren. För ordningens skull kommer alla anmälningsavgifter som redan influtit att återbetalas.

Så här såg inbjudan ut, som nu alltså inte gäller längre…