Bäste Bröder av alla grader! 

Vi hoppas att ni fått en liten stunds tidsfördriv som fört tankarna bort från Coronan och annat elände runt om i världen och istället fått er att tänka på vårt kära Par Bricole! Det är inte utan att man saknar den broderliga, högtidliga och samtidigt roliga samvaro vi är vana vid under normala år. Abstinensen börjar bli svår och nästan outhärdlig! 

Nåväl, i avvaktan på ljusare tider kommer här utförliga svar på vårt lilla frågeformulär. 

Frågor med svar: 

1. Olof Kexél är ju känd som en av Par Bricoles stiftare, men vilken ämbetsroll hade han i Par Bricole? 

Rätt svar är c. General-Ceremonimästare. 

Livet ut nöjde sig Kexél med att vara just General-Ceremonimästare, säkert det ämbete som bäst passade hans talanger. Ingen kunde överträffa Kexél som improvisatör. Ingen gradritual var den andra lik. Manuskript använde han inte, allt skedde ”par bricole”. 

2. Hur träffades Olof Kexél och Carl-Michael Bellman? 

Rätt svar är b. När Kexél köpt alla tillgängliga portioner sillsallat på den krog där Bellman varje morgon åt sillsallat. 

Eftersom Bellman var känd för att inte släppa främlingar in på livet, började Kexél skugga Bellman. Snart märkte han att han hade regelbundna vanor. Han gick bland annat alltid till samma krog för att inta sitt morgonmål. Skalden var ännu ogift och hade ingen ordnad tillvaro. Varje morgon beställde han samma rätt, en tallrik sillsallat. En morgon sprang Kexél före och köpte upp det krogen hade av sillsallat innan Bellman hunnit innanför dörren. När Bellman besviken fick besked om att sillsallaten var slut, klev Kexél fram och sade ”Kanske jag kan stå till tjänst, ty den varan är jag aldrig utan.” Han halade därefter fram en väldig pappstrut till bredden fylld med sillsallat. Bellman fann sig och sade ”Det kallar jag att vara en rangerad karl! Vi måste bli bröder!” 

3. Hur och när instiftades Par Bricole 

Rätt svar är c. På en krog i Södra stadshuset den 15 maj 1779. 

Lördagen den 15 maj 1779 firade Par Bricole sitt första kommendörskalas. Det var på Sofias namnsdag och platsen var Södra stadshuset i Stockholm – idag finns Stockholms stadsmuseum i huset. Namnet Sofia betyder vis eller lärd på grekiska. 

Det var Olof Kexél, sekreterare vid Kungliga Operan, som kallade till vårhögtidssammanträde för ”Kommendörer” i Par Bricole. I samtiden förmodade många att valet av Sofiadagen som vårhögtidsdag både var en hyllning till visheten och till den dåvarande drottningen, Sofia Magdalena, Gustav III:s hustru. Men kanske valdes dagen även för att hylla en av Olof Kexéls kvinnliga vänner, balettdansösen Sofie Holmstedt. Hos henne hade han enligt uppgift länge ”legat för ankar”. 

Parentationen över överdirektör Gottfried Sackenhjelm, som dog i rännstenen på Malmskillnadsgatan den 13 oktober 1777, hölls på Källaren Kejsarkronan i hörnet av Drottninggatan och Fredsgatan ca två månader senare (i slutet av november). Det var teaterföfattaren Carl Israel Hallman som stod för hyllningen av den avlidne. Gottfried Sackenhjelm var en i samtiden ökänd kunglig befattningshavare och rumlare. Han var känd som en ofta överlastad gäst på krogar, källare och fester. Som parentationsobjekt var han perfekt för den drivne parentatorn Hallman. I parentationen framställs Sackenhjelm som en alldeles särskilt betydelsefull Bacchi man, uppmärksammad av vinguden redan vid födseln. Parentationen spreds snabbt bland ordensvänner i Stockholm och ute i landet och dess flitiga användande av begreppet ”par bricole” fick betydelse när ordenssällskapet Par Bricole senare bildades. 

4. Par Bricole är ett franskt uttryck som egentligen betyder 

Rätt svar är b. En biljardstöt där den spelade bollen först stöter emot vallarna innan den träffar en annan boll eller en kägla. 

Namnet Par Bricole kommer av en fransk biljardterm, som betyder “med studs”. Inom sällskapet tolkas det traditionellt och en smula oegentligt i stället som “av en slump”, egentligen “på omvägar”, “indirekt”, och förkortas vanligen P.B. 

5. En av nedanstående svenska kungar har deltagit i sammankomst i Par Bricole. Vem? 

Rätt svar är c. Karl XIII 

Gustav III:s yngre bror hertig Karl blev senare kung i Sverige med ordningsnumret XIII. Vid minst två tillfällen infann han sig vid Par Bricoles sammanträden och gick med på att fungera, inte bara som Sällskapets höge beskyddare, utan även som Par Bricoles Stormästare från instiftelseåret 1779. 

Fram till 1799, då det egentliga Stormästarämbetet inrättades, var Ordens Generalordförande det högsta ämbetet i Par Bricole. 

6. Malmö PB stiftades genom ett beslut i Moderlogen den 20 januari 1878, men när skedde den högtidliga installationen, som hölls av PB:s Stormästare, av de första Styrande i Malmö? 

Rätt svar är c. Den 16 juni 1878 

PB:s Stormästare amiralitetskammarrådet Per Olof Bäckström ledde den högtidliga installationen med biträde av fyra Storofficianter (bland annat premiäraktören vid Kongl. Teatern Svante Hedin, Storcemonimästare). I det efterföljande måltidskalaset deltog 59 Bröder i Malmö PB. Efter måltidskalaset vidtog ett animerat nachspiel. Enligt protokollet 

”glammades vid några bålar, sjöngs och höllos åtskilliga föredrag och tal på både prosa och äfven för tillfället författad vers”. 

Den 9 februari 1878 hölls ett konstituerande sammanträde. 

7. Vilka var dessa tre första styrande i Malmö PB? 

Rätt svar är b. Styrande Mästaren August Robert Falkman, Deputerade Styrande Mästaren August Teodor Lundquist och Styrande Kanslern Carl Gunnar Gustavsson. 

8. Det Styrande Guvernementet (Styrande Mästaren, Deputerade Styrande Mästaren samt Styrande Kanslern) utgör Malmö PB:s högsta beslutande organ. De har dock till sitt förfogande såväl det Stora Rådet som det Styrande Rådet från vilka de kan inhämta åsikter innan viktigare beslut fattas. Vilka ingår (förutom de tre Styrande) i Det Styrande Rådet? 

Rätt svar är c. Riddare-Officianterna 

Stora Rådet utgörs av De tre Styrande, Riddar-Officianterna, Riddarna av Svarta Korset samt Riddarna av Gyllene Korset. 

9. Vem har varit Styrande mästare under längst period i Malmö PB? 

Rätt svar är a. August Teodor Lundquist, som var Styrande Mästare 1879 – 1905 

Albert Lindahl var Styrande Mästare 1923 – 1938 och Knut Borglin 1966 – 1989. 

Källor: Par Bricoles hemsida. 

”Sällskapet Par Bricole. Historik och Porträttgalleri med Biografier”, utgiven av AB Biografiskt Galleri, Stockholm, 1946. 

Malmö PB:s årsbok 2019/2020. 

KLANG! 

Trivselkommittén