ger
Den Första Graden
med efterföljande måltidskalas
Lördagen den 7 oktober 2017, kl. 17.00
i Bellmansalen, Siriuspalatset,
Rundelsgatan 15 Malmö

Som brukligt är, följs den III:e graden av den I:a graden… Den oinvigde kan tycka detta är märkligt men vi Bröder Malmö Par Bricole – som vandrat mellan hopp och fruktan – förstår det logiska i detta.

Förutom att välkomna nya vandrande Riddersmän och att än en gång för ett kortare tillfälle lämna den kalmuckiska världen, kommer vi att visa vår aktning för Malmö Par Bricole´s förste Ordens Talare och Skald, David Lorenz Beyer. Detta sker kl. 15:00 vid graven, Sankt Pauli södra kyrkogård. För de Bröder som har för avsikt att deltaga, gäller transport dit och till Bellmanssalen på eget ansvar och under ordnade former. (OBS! Begränsat utrymme vid graven.)

Frågan återstår, har de nya vandrande Riddersmännen mod, ståndaktighet och styrka? Frågan förblir obesvarad till aftonen är över och prövningarna är avklarade. Så därför min Bror, kom och låtom oss
denna afton förenas i broderlig värme och vänskap, under muntra och anständiga former. Talanggrupperna har lovat att förgylla aftonen med sång, musik samt allehanda överraskningar. Så planera in denna afton redan nu och varen varmt välkommen!

OBS! Notera att vi denna afton öppnar baren redan kl 15:00 för samkväm och lite gott att fylla magen med innan kapitlet tar sin början.

 

 

KLANG!
Lars Löfberg
Ordförande i Arbetsgraderna

Klädsel denna afton är mörk kostym, vit skjorta och bricolerislips (i nödfall diskret mörk slips). För den som saknar en bricolerislips finns den att köpa på plats.

PS. Min Bror kan möjligen tänkas utnyttja tiden fram till den 20/9 åt Ridders-mannajakt. Efter infångandet torde dessa utan dröjsmål anmälas till Kansliet
på härför avsedd blankett.
  Av misstag infångade Kalmucker bör släppas fria på valfri dyster plats.

Anmälan görs genom att betala in måltidsavgiften, 230 kronor, till Sällskapets bankgiro 418–2416 senast den 28 september 2017.