Årsmötet  2015-03-25

24 bröder hade hörsammat kallelsen till årsmötet så vi var totalt 27 bröder samlade i Bellmansalen.

Efter sedvanlig inledning redogjorde StK Göran Jacobsson för de ekonomiska realiteterna i ord och bild. Det gångna året har varit gynnsamt med en postiv börsutveckling som gagnar oss avseende avkastningsökning minus avsättningar på 29 % eller 181000 kr.

Års- och gradavgifterna förblir oförändrade liksom revisorerna och deras suppleanter. Även Drätselnämndens medlemmar blir de samma kommande verksamhetsår.

StM Patric Jakobsson informerade om följande utnämningar:

 

• RP Thor Nilsson (bilden här under)

• 1ROM Nils-Holger Thorsén

• 2ROM Magnus Strömland

• RH Christer Brynielsson

• OK Rickard Aspegren

• O P-d-r Tony Rosenquist

• GOM Hans-Erik Rosberg

• Ny ordförande för den Bacchanaliska Kören: Johan Sundqvist

• Ny ordförande för den Bacchanaliska Theatern: Jan Hultgren

P1180426

2016 ser ut som 2014 förutom ett Dambriccoleri som planeras den 12/3. StM informerade om kommande Installationer av Styrande i Moder- och Systerloger samt installerandet av en ny Systerloge i Örebro i november 2017.

Det hela avslutades med att 1.ROem Thommy Monhagen framförde allas tack till de Styrande för deras gedigna och uppoffrande arbete. I tacket inneslöts också Drätsenänden och dess ledamöter.

Henrik Fahl

StKem.