Det Lysande Sällskapet Malmö Par Bricole upphöjde fredagen den 10 mars fem Bröder av nionde graden till Riddare av Gyllene Korset. Det blev en fin, upplevelsefylld och minnesvärd kväll inte minst för de stolta recipienderna (Bilden här under).

Fullt med Bröder av de näst högsta och högsta graderna.

Antalet Tionde-gradare är begränsat och ges i förhållande till Logens storlek. Malmö PB hade enligt den senaste Årsboken 530 medlemmar varav 51 st Riddare av Gyllene Korset..

Vilka som kan komma ifråga till den tionde graden bestäms av Stora Rådet, som består av Bröder av de båda högsta graderna.

Malmös nya Riddare av Gyllene Korset är Theaterdirektören Krister M Berggren, OIM/Riddare-Härolden Christer Brynielsson, Bacchanaliska Musikens Förste Direktör Tomas Gunnarsson, Ordens-Providör Tony Rosenquist samt Bacchanaliska Sångkörens Ordförande Johan Sundqvist.

Vid gradgivningen i Siriuspalatset deltog 57 bröder, varav åtta  var gäster från andra loger. Tre Styrande och ytterligare en Riddare av Svarta Korset kom från Göta PB i Göteborg, två Styrande från Sundsvalls PB och två Tiondegradare från Jönköping PB.

Under den festliga middagen efter gradgivningen hölls flera tal, bland annat av Styrande Mästaren i Sundsvalls PB, Hans Gillgren, Malmö PB:s förre Styrande Mästare Lennart Fahlback samt av Göta PB:s Styrande Mästare Torsten Lehman.

Hans Gillgren, Sundsvall.

Torsten Lehman, Göta PB.

Lennart Fahlback StM Emeritus.

 För superb underhållning svarade dessutom både Ordens-Trubadur Jan Ek samt Den Bacchanaliska Musiken.

Jan Ek.

Den Bacchanaliska Musiken denna afton.

Recipiendernas tacktal hölls av den äldste recipienden, Krister M Berggren. Han höll ett långt tal där kontentan var att han tackade Par Bricole för att det finns och för att det betyder så mycket för så många bröder i form av nyvunnen vänskap och nya vänner.

Recipiendernas tacktalare Krister M Berggren.

– Jag hade förberett min pension genom att köpa in ett antal båtmodeller som jag ämnade bygga som pensionär, berättade han. De ligger idag sju år senare fortfarande ouppackade på grund av att jag mötte Par Bricole och blev helt såld.

– Jag är stolt över att få vara med i Par Bricole, över mina Bröder och över vad det ger i form av vänskap, sa han också.

Kvällen som börjat redan vid 17.30-tiden avslutades först vid midnatt. Samtliga recipiender betygsatte det som en fantastisk gradgivning och kväll.

Text: Christer Brynielsson

 

 

 

Foton: Bill Hansen

Du kan se fler bilder från den Tionde Graden genom att logga in direkt till Medlemsinloggningen via länken – parbricole.se/medlem
Efter inloggningen går du vidare till Malmö Par Bricole/BildGalleri