Det Stora Rådet inom Malmö Par Bricole har fattat beslut om vilka Bröder man vill ha som nya Styrande, då det nuvarande Guvernementet avgår våren 2018. Dessa tre Brödersom där blir Styrande Mästare, Deputerad Mästare, Styrande Kansler är Electi fram till sitt tillträde. Vi presenterar här dessa tre med bild och lite bakgrundintervjuer, sammanställda av  Ordensredaktör Christer Brynielsson.

  • Bo Alerskans är vår nya StM Electus fram till installationen vid Grad II år 2018.

Bo som är Riddare av Gyllene Korset, är född 1950 och blev medlem i Malmö Par Bricole 1998. Åren 2006-2009 verkade han som vice General-Ceremonimästare. Åren 2009-2013 var han General-Ceremonimästare och från 2013 har han varit Riddare-Ceremonimästare.

Bo har yrkesmässigt varit polis, gränspolis och jobbat som kriminal-inspektör med sådana saker som människosmuggling och människohandel. Han har därför också biträtt vid utvisningar.

Hans släkttavla är anmärkningsvärd. Han är både släkt med den svenska nobelpristagarförfattaren Per Lagerkvist (farbrors farbror) och Ingrid Bergman(!). Bodde bara fyra mil från Lagerkvist hemby Gemla mellan Alvesta och Växjö. Trots dessa släktskap är han varken författare eller skådespelare, även om han deltagit i Bacchanaliska Theaterns uppsättningar. Och själv betecknar sig som teaterapa…

Bo började vid polisen i 30-årsåldern. Innan dess var han ”allt från dödgrävare till danspedagog”. Dans var han så duktig i att han tävlingsdansade. Dansen var också orsaken till att han flyttade till Malmö.

– Vi tyckte att vår lokala danslärare hemma i Småland verkade ha snickrat ihop stegen lite som han själv ville och beslöt kolla upp det hos en danspedagog i Malmö. Det bar sig inte bättre än att Bo så småningom flyttade ihop med kvinnan som hade dansskolan i Malmö.

Bo har tre barn, trillingar, en kille och två tjejer, 26 år gamla. ”Killen” arbetar som programmerare på ett dataföretag i Camebridge. En av ”tjejerna” har tagit en Masters i meterologi och jobbar f.n. som meterolog för TV2 i Danmark. ”Tjej” nr 2 blir färdig läkare i januari.

Vad gillar du med Malmö PB?

– Anledningen till att jag gick med var att jag tyckte att det var ett trevligt komplement till Odd Fellow, där jag varit både Övermästare och Huvudpatriark. I PB stod sång, spex och musik i högsätet och det gillade jag.

Malmö PB har idag drygt 500 medlemmar, medan Moderlogen och Göteborg har dryg 1.100 vardera och Borås över 800. Hur stora anser du att Malmö PB bör bli?

– Vi har våra lokaler att ta hänsyn till. Och det viktigaste är att behålla de medlemmar vi har. Men visst ska vi utvecklas och bli fler, men vi måste fundera på hur.

– Jag lovar att göra allt i min makt för att förvalta Bellmans och Par Bricoles kulturarv och traditionerna inom Malmö PB samt utveckla verksamheten med försiktighet och finess.

– Till detta behöver vi närvaro och engagemang hos ämbetsmän och Talanggrupper men också stöd och samverkan med äldre och erfarna.Och ingen Broder är för obetydlig. Alla behövs!

– All vår verksamhet  måste genomsyras av Vänskap, Aktning och Förtroende samt mycket glädje ./.

  • Den blivande Deputerade Styrande Mästaren Göran Jacobsson är Riddare av Svarta Korset och född 1949. Han har varit medlem i vårt Sällskap sedan 1998 och varit Styrande Kansler sedan 2013. 2018 tillträder han sitt nya ämbete.

Göran är numera pensionär, men är utbildad civilingenjör och har arbetat med ett stort antal uppdrag utomlands för Skanska.

I PB har han har varit mycket aktiv ända sedan starten i PB och då framför allt inom Den Bacchanaliska Theatern, där han både varit, rekvisitör, agerande, producent, teaterdirektör samt Ordförande. 2007 fick han ta emot Bacchanaliska Theaterns Top Star Award

Görans valspråk, som kan ses på hans vapensköld i Bellmansalen, är ”Bygg Gemenskap!” Lite fyndigt eftersom Göran kommer från byggbranschen, men valspråket ska nog mer ses som en uppmaning, att om det är något som vi ska satsa på att bygga, så är det gemenskap mellan bröder.

Före pensionen arbetade han med industribyggen och glidformsgjutningar, det vill säga med att bygga silos, vattentorn, skorstenar, kärnkraftverk etc med en speciell form för kontinuerlig gjutning ända tills att byggnaden är färdig. Exempel på svenska sådana byggen, som Göran varit med och gjutit är silos vid Malmö Valskvarn och Kärnkraftverket i Barsebäck.

Men Göran har inte bara arbetat i Sverige. Hela åtta år har han varit placerad utomlands. I Paris, i Luxemburg, i Malaysia och Ungern. I Paris var han satt att avveckla ett antal dotterföretag. I Luxemburg arbetade han med att för Skanskas räkning bygga ett stort affärskomplex. I Malaysia var han med och byggde ett sjukhus på Lankawi och i Ungern ett kontor åt Ericsson.

Vad gillar du med Malmö PB?

– Kamratskapen och glädjen att få träffa bröder, att vara med på gradgivningar och måltidskalas och för att vi har så väldigt trevligt.

Hur stora anser du att Malmö PB bör bli?

– I grund och botten är inte storleken viktigast. Det huvudsakliga syftet är att de som är med har trevligt och trivs.

– Vi bör mer lägga kraften på att få flera aktiva och engagerade så att fler får glänsa. Då kan det komma fler på våra gradgivningar och då är mycket vunnet.

– Sedan kan vi få praktiska svårigheter med fler medlemmar på grund av storleken på lokalerna. De är idag mycket fördelaktiga både vad beträffar kostnader och läget mitt i stan. Så nej det är inget mål i sig att bli så många som möjligt ./.

  • Vår blivande Styrande Kansler, Mikael Risén är Riddare av Gyllene Korset och född år 1960. Han har varit medlem i vårt Sällskap sedan 1995 och bland annat varit Ceremonimästare i Arbetsgraderna, vice Ordningsman i Arbetsgraderna, vice Providör samt sedan 2013 Ordförande i Arbetsgraderna.

Yrkesmässigt är Mikael VD för Aaxsus AB i Lund (import och försäljning av LED produkter i grossistled).

Han är uppvuxen i Luleå och gift med Madelene som också är från Luleå.

Enligt Mikael finns det två sorters norrlänningar: De som knappt säger något, det vill säga är ordkarga, och de som pratar mycket. Det finns inget mittemellan. Mikael själv tillhör inte de ordkarga…

Varför gick du med i PB?

– Peder Ringman övertalade mej och blev min fadder. Från första dagen var jag fast. Det gav så mycket. Från den riktiga världen till PB-bubblan. Kontrasterna är stora.

Mikaels rekommendation till alla bröder är att engagera sig. För det ger så mycket mer.

Mikael gick själv med som 35-åring. Han vurmar för att vi ska få med fler yngre. Det är alla bröders skyldighet att se i sin bekantskapskrets vilka prospekts som finns, säger han och fortsätter: Dessutom måste vi ta hand om dom som är med, få dom att känna sig hemma och engagera sig i talanggrupper eller som ämbetsmän.

– Vi har en skyldighet att se till så att vi får en återväxt. Faddrarna måste ta större ansvar och hjälpa de yngre att lära känna andra bröder, att engagera sig. De får inte bara släppa taget utan måste följa upp och ge recipienderna en bra plattform.

Varför ska man då vara med i PB?

– För att i ”bubblan PB” få uppleva värme, kamratskap och gemenskap under andra förutsättningar än i den hetsiga vardagen.

Hur stora anser du att Malmö PB bör bli?

– På kort sikt bör vi sikta på 600 medlemmar, på längre sikt 800. Baksidan är lokalerna. Vi slår redan i taket när det gäller Arbetsgraderna och kan inte ta in så många Grad I längre.

Vad är roligast med PB?

– Att få träffas och umgås med övriga bröder. Det är så många olika typer av människor. Det finns alltid värme och glädje.

– PB är broderligt. Man känner sig alltid välkommen. Vi har en bra sammanhållning. Sedan håller vi på traditionerna och det tycker jag är viktigt, samtidigt som vi förnyar oss där vi kan ./.

/Intervjuer: Christer Brynielsson, O-Red