Malmö PB:s Bacchanaliska Musik svarar för underhållande inslag vid varje möte som vi har inom Malmö Par Bricole. Här finns i stort sett bara proffsmusiker. Instrumenten som trakteras är violin, altviolin, cello, kontrabas, oboe, flöjt, klarinett, fagott, valthorn, trumpet, saxofon, trombone, tuba, slagverk, piano och orgel. När alla musikerna är med består Malmös Bacchanaliska Musik av drygt 40 medlemmar.

Ordförande för Malmös Bacchanaliska Orkester är Carl-Magnus Trygg, Förste Direktör är Tomas Gunnarsson och Andre Direktör Roger Andersson.

Carl-Magnus Trygg.

Och här hittar du Den Bacchanaliska Musikens Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016:

Styrelseberättelse för verksamhetsåret 2016:

Styrelsen har under det gångna året bestått av: Ordförande Göran Mårtensson Sekreterare, Arkivarie Joakim Casagrande, Skattmästare Sven-Erik Gustavsson, Vice Ordförande Carl-Magnus Trygg, Direktör Tomas Gunnarsson, Vice Direktör Roger Andersson, Suppleanter Sven-Erik Gustavsson, Thomas Påhlsson.

Den Bacchanaliska Musikens årsmöte för verksamhetsåret 2015 ägde rum på kansliet den 8 mars 2016. Till Direktör nyvaldes Tomas Gunnarsson och till vice Direktör nyvaldes Roger Andersson

Totalt 139 musiker har deltagit vid årets 12 spelningar. 32 musiker var medlemmar i orkestern.

Den stora och mycket inspirerande händelsen under året var vår skivinspelning av 5 av Carl Hervelius kompositioner tillägnade Malmö PB. Inspelningen ägde rum i Bellmansalen den 24/1 med Carl Hervelius som dirigent och för inspelningen svarade Jörgen Tånnander. 24 musiker deltog vid inspelningen och den första skivan överlämnades till Carl vid hans 90-årsdag den 1 februari.

Vid de olika gradgivningarna har vi spelat med varierande instrumentsammansättning. Vi har, för tionde gången, spelat ”Silenusoperan” vid III:e graden. Vid Barbara-högtiden spelade vi med stor orkester och då samarbetade vi med kören. Detta gällde även vid den stämningsfulla ”Minnesmusiken” i S.t Petri kyrka där vår flöjtist Jörgen Tånnaner var solist.

Roger Andersson har på ett mycket förtjänstfullt sätt varit dirigent vid många spelningar och han har tillsammans med Tomas Gunnarsson lagt ner mycket tid med ”notplanering” inför våra spelningar.

I samband med Barbara tilldelades många musiker medaljer och utmärkelser. Talanggruppernas medaljer, Klang Talang, utdelades vid årsmötet 2016 av Styrande Mästaren. Utmärkelser innebär en stimulans och styrelsen tackar för detta.

Göran Mårtensson.