Vid Malmö Par Bricoles årsmöte den 30 mars fick vi en kommande nyhet – ett anordnande av ett Dambricoleri till hösten – lördagen den 17 september. Mer information om detta kommer att komma i ett digitalt nyhetsbrev framöver.

Årsmötet var nog ett av de mest besökta årsmötena de senaste åren. Vi var mer än 50 bröder närvarande.

Mötet innehöll sedvanliga punkter som föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse, fastställande av resultaträkning och balansräkning för året som gått (2021), disposition av vinst/förlust, frågan om ansvarsfrihet för De Styrande och Drätselnämnd, Budget för 2022, års- och gradavgifter för 2023 samt några val (revisorer och ledamöter i drätselnämnden). Henrik Ljung och Johan Wallin valdes till revisorer för en tid av ett år, Erik Herslow Bergman och Claes Håkansson till revisorssuppleanter. Leif Olsén omvaldes som ledamot i Drätselnämnden. De Styrande och Drätselnämnden beviljades ansvarsfrihet. Årsavgiften liksom gradavgifterna blir oförändrade.

Vid årsmötet delades även ut medalj för 40 års medlemsskap i Malmö Par Bricole samt ett par exemplar av den Sju-uddiga Besöksutmärkelsen (Man ska ha besökt landets samtliga PB-loger för att erhålla denna). 40-årsmedaljen gavs till Per Winbladh och Sju-uddiga stjärnan till Johan Revstedt och Anders Vallin.

På mötesfronten framöver kan vi utöver ett Dambricoleri i september nämna att flera PB-Bröder från Malmö kommer att upphöjas till den högsta graden, Riddare av Svart Korset i Stockholm den 9 april, installation av nya Styrande i Örebro i november i år samt installationer av nya Styrande i Borås och Malmö 2023 i januari respektive mars.

/Text: Christer Brynielsson, Ordens-Redaktör