PB-Golf-loggaKära Bricolist!
Som ansvarig lagledare för Malmö golfsektion, vill jag nu påkalla Din uppmärksamhet till att det faktiskt existerar en sådan. Måhända är Du en av dom som spelar detta ädla spel med mer eller mindre framgång, och vad vore trevligare än att göra det i andra Bröders sällskap under trivsamma och muntra former?
Under året spelar vi först lokalt en s.k. avrostnings tävling för att komma igång. Detta sker ungefär en månad innan den årliga rikstäckande golftävlingen avgörs.
I år avgörs den tävlingen på Ombergs GK i slutet av maj månad och jag har för avsikt att återkomma med datum, tid och bana för vår egen avrostning.
Malmö’s golfår avslutas i september med vårt egna mästerskap där vi spelar om vem som blir Malmö PB’s golfmästare. Planer finns att utöka spelprogrammet, men för att göra det borde vi bli fler.
Det jag nu ber Dig om är att anmäla till mig om Du vill:
1. Vara med på min utskicks lista om kommande golf aktiviteter.
2. PRELIMINÄRT vara med på årets rikstäckande mästerskap, Bacchi Horn Cup på Ombergs GK i slutet av maj. Slutlig anmälan återkommer vi till.
(ange namn, golf-id samt telefonnummer)
Avslutningsvis vill jag säga att jag som lagledare i första hand har ambitionen att Vi som Bricolister skall ha trevligt med golfen som ursäkt. Detta hindrar inte att man individuellt har ambitionen att vinna allt som går, men man är hjärtligt och broderligen välkommen även som ”glad amatör”. En av våra Bröder hade devisen att hellre en dålig dag på golfbanan än en bra dag på kontoret!
Jag ser fram emot Din entusiasm !!!
Broderligen,
Magnus Strömland
(längst till höger på bilden här under…övriga två är Karl-Erik Holm och Ingvar Larsson)
Lagledare Malmö Golf
0730-694182
Golf-vinnare