Malmö Par Bricoles särskilda grupp som ska hjälpa äldre Bröder, Brödernas Väl, går nu ut med en uppmaning till alla äldre i riskgrupperna att höra av sig och berätta vilken typ av hjälp som de kan behöva.

Syftet med denna grupp är att erbjuda ”omtanke för Broder, som av olika anledningar själv har svårt att hålla kontakt med vårt Sällskap”. Exempel på detta kan vara: Samtal/besök vid kort eller långvarig sjukdom, när sorg och problem uppkommer i det privata livet, kontakt med anhöriga i samband med broders död eller att ihågkomma ensamma och sjuka bröder.

Så här skriver de nu på uppdrag av våra. Styrande:

Extra information pga Corona – april 2020

Käre Bröder!

Just nu är inget sig likt. Att saker och ting, så snabbt kan förändras är svårt att förstå. Att se framåt och få en uppfattning om hur lång tid det tar, innan vi är tillbaka till det normala, är omöjligt att sia om. 

Nu handlar det om att leva upp till de påbud och rekommendationer, som myndigheterna utfärdar. 

Det innebär för många, att dagliga åtaganden och rutiner kan bli svåra att utföra. Här kan vi kanske hjälpa?

Dessa rader går ut till Er våra Bröder i Riskgruppen i Malmö Par Bricole, som har behov av stöd i dessa tider.

Vad vi kan hjälpa till med, kan vi svara på när önskemål och förfrågningar, blivit kända för oss. Därför ber vi er att kontakta någon av oss, på något av telefonnumren nedan.

På uppdrag av våra Styrande

Malmö Par Bricole Brödernas Väl

Patric Jakobsson: 0733-90 22 24
Karl-Erik Holm: 0706-55 17 54
Thommy Monhagen: 0705-45 19 64
Thor Nilsson: 0700-51 07 89