Par Bricoles sammankomster är alltid välbesökta och muntra evenemang.
Foto: Lars Törvall.

Par Bricoles loger söker alltid nya Bacchi Riddersmän att sluta till sina led. Är du en av dem? Nya bröder måste invalsåret fylla minst 21 år, och det krävs två faddrar inom sällskapet innan reception i grad I kan äga rum.

Vill du bli medlem i Par Bricole?

Ta kontakt med någon du känner som redan är medlem i Par Bricole eller med kansliet på den ort där du söker inträde. De kan hjälpa dig vidare.

Välkommen till oss!