Stormästare Åke Pilotto inledde kvällens högtidliga installation.

Nye Styrande Mästaren Patric Jakobsson gratuleras av Stormästare Åke Pilotti samt
Deputerade Stormästaren Roland Berg.

… och här är det Styrande Kanslern Göran Jacobssons tur …

Alla tre nya Styranden för Malmö Par Bricole:
Deputerade Styrande Mästaren Thomas V Nilsson,
Styrande Mästaren Patric Jakobsson
samt Styrande Kanslern Göran Jacobsson.

Och här landets samtliga Styranden (så när som på två) på en och samma bild.
Malmös nya Styranden i mitten längst fram på gruppfotot.