En till synes mycket nöjd Lennart Fahlback tågar in till sin sista gradgivning som Styrande Mästare för Malmö Par Bricole.

Deputerade Styrande Mästaren från Borås Par Bricole, Hans Kristiansson, diskuterar
med Götas Styrande Kansler Hans Rönnqvist.

Kvällens Ceremonimästare Mikael Risén på väg in till den stundande gradgivningen.

Två andra mycket nöjda Malmö-Bröder, Niels Simonsen och Peder Ringman.