På den här sidan kan du titta på åtta bilder från Malmö Par Bricoles Grad I den 3 oktober. Fotograf har Broder Tony Rosenqvist varit.

LarsLberg_Grad-I_2014_2921

Att der här två bröderna har trevligt det behöver vi inte fråga personerna på bilden om
– Henrik Ljung och Lars Löfberg.

Ambetsman_Grad-I_2014_2953

Två ämbetsmän till som har väldigt trevligt Magnus Fahl och Jan Bäckstedt

AxelJac_2885

En av kvällens ämbetsmän, Axel Jakobsson.

Singers_GradI_2014_2935

Två medlemmar i Kören, Anton Daag och Roland Olsson.

Singers2_Grad-I_2014_2942

Sångkörens Ordförande Paul Johansson samtalar med Kaj Ohlsson.

ChrJacobsson_Grad-I_2014_3019

Kvällens Ceremonimästare Christer Jacobsson.

Ordf_Grad-I_2014_3007

Kvällens Ordförande Michael Risén talar till recipienderna.

AndersWramnell02_2984

Tacktalet för recipienderna hölls av Anders Wramnell.