Gruppbild på de 27 nya recipienterna vid 2014 års Grad 2-kalas. 

Våra 27 nya  Klare och Befallande Överkommendörer är: Marcus Alphed, Benny Ambohm, Magnus Bodin, Karl Johan Bülow, Anton Daag, Niclas Echered Göransson, Mikael Ekström, Jonas Färnström, Daniel Golrup, Peter Jungbeck, Kalle Jungskär, Zivko Korecic, Lennart Larsson, Mikael Lindhe, Hans G Lindskog, André Lundqvist, Olof Löfgren, Mikael Löfving, Gustav Nord, Torbjörn Olsson, Oscar Schau, Anders Semmelweiss, Anders Vallin, John Wickman, Christoffer Willenfort, Jörgen Winqvist och Lars Winther-Hansen.

Kvällens Ceremonimästare Krister Jakobsson.

Kören under ledning av chorchef Hans-Peter Frank.

Vissångaren Christoffer Månsson framförde bland annat en visa av Bellman.

Recipiendernas tacktalare: André Lundqvist och Benny Ambohm.

Kvällens ämbetsmän, det vill säga både Ordföranden(knäsittande),
Ceremonimästarna, Ordningsmännen och Intendenterna.