Den 18 januari planerade ComedieOrkestern för sina spelningar första halvåret 2016.

ComedieOrk-IMG_1811

 Det rådde som synes hög stämning vid planeringsmötet.

Mötet inleddes med ärtsoppa, punsch och Newcastle brown ale toppad med Bellman 6,9 volymprocent. Efter genomgång av förslag från duon Ambohm och Berggren utbröt en livlig diskussion.

Kvällen avslutades med att Theater- och ComedieOrkester-gänget trakterade de nyinförskaffade rytminstrumenten. Samban som därvid uppkom kommer, enligt Theaterdirektören Krister Berggren att framföras i samband med Dambricoleriet. En riktig monstersucces i vardande!?

 

Rytminstrument-ComedieOrk-IMG_1832

Rytminstrumenten.

När det gäller programmet för underhållningen på Dambricoleriet i mars, kommer Kören att ge två nummer och vissångarna minst ett. I övrigt blir det upptåg med Theatern och ComedieOrkestern. Totalt blir revyn cirka 45 min.

– Preliminärt, berättar Theaterchefen Krister Berggren, arrangeras den 21 och 22 mars “Stora revyn” med deltagande från samtliga (hoppas han) PB-loger. 2017 ska Göta Par Bricole arrangera en ny Stora Revyn i samband med byte av styrande. Så är det tänkt att vi fortsätter med detta projekt, säger Krister Berggren.
ComedieOrk-IMG_1816
Rytminstrumenten testas.
I sommar planerar delar av Theatern att åka och gästa Sellskabet Bellmans venner i Danmark. Deras Bellmandag arrangeras i Kongens Lyngby i NV Köpenhamn.
– Till vår egen Bellmandag hoppas vi på ett samarbete med de Bacchanaliska Hornen. Naturligtvis blir det mycket ComedieOrkester och övriga förlustelser.
Inför hösten planerar vi ytterligare en varieté i likhet med den som vi gav i januari förra året. Även den kommer att innehålla en PB-pjäs.
– Vi planerar även för några externa minirevyer. Dock är det för tidigt att vara mer detaljerad i det sammanhanget, avslutar Krister Berggren.