“Bäste Bröder uti Malmö Par Bricole!

 
Theatern ger: 2020års julhälsning, framförd det nya stjärnskottet Vera Ambohm, https://www.youtube.com/watch?v=1qOlytqSbgQ
 
Den Bacchanaliska Theatern äro uti exil! Vi kan därmed icke utöva fysiska skapande processer och all annan fysisk samkväm i glada broderliga lag. Misströsta dock ej! Theatern har under denna, icke självvalda exil, producerat såväl sketcher som musikaliska inslag i vår youtube-kanal (alltid med under åtta samtidigt närvarande fysiska personer, fria från den typen av symtom som är att anse som riskfaktorer till Covid-19 (andra symtom kan dock (läs troligen) ha funnits vid dessa inspelningar)). https://www.youtube.com/channel/UC6kwCE-az5IVCkCR1Ds00cA
 
Under den eventuella fortsatta exil Theatern, och Malmö Par Bricole, är fortsatt tvingade till är Theatern i behov av nya talanger. Tveka inte att höra av dig om just du känner att du kan bidraga till våra produktioner eller andra Theatrala uppgifter. Vi letar nu efter kompetens inom klippning, redigering, ljud- och bildupptagning, rekvisita samt skådespel. Släng ett mejl till bennyambohm@gmail.com så tar vi det därifrån.
 
Prenumerera gärna på Theaterns YouTube-kanal för att direkt få aviseringar om när våra lustifikationer publiceras.
 
GodJuleklang!”

Benny Ambohm
D.f.D.B.T.
+46 (0)709 386 572
bennyambohm@gmail.comBaccha