Bilden ovan: Ordförande Johan Sundqvist överlämnar ordförandeklubban till Körens nye Ordförande Gunnar Hörnsten.

Istället för att samlas till den sedvanliga tisdags-repetitionen med Malmö PBs Bacchanaliska Kör bevistade 22 aktiva sångarbröder körens årsmöte som har skjutits fram från vår till höst. Årsmötet besöktes även av 5 st hedersledamöter, Bo Alerskans, Göran Jacobsson, Mikael Risén, Carl-Erik Carlberg och Tommy Monhagen.

Traditionsenligt mötet med att sjunga Längtan till landet (Vintern rasat ut) under ledning av DBKs chorchef Hans-Peter Frank.

Därefter hälsade DBKs ordförande Johan Sundqvist bröderna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Dagordningen kunde godkännas och den ekonomiska situationen kunde utan vidare betraktas som god och styrelsen fick ett rungande ja till ansvarsfrihet för det gångna året.

Hans-Peter Frank redogjorde för tankar kring kören.  Det sker inga stora förändringar i sång vid det kompakta gradgivnings-schemat under hösten t ex ska vårsånger sjungas även vid Grad VII i höst. Dock ska ett nygammalt 4-stämmigt arrangemang av Kungssången övas in. Hans-Peter förväntade sig ett flitigt deltagande, även vid Minneshögtiden i St Petri kyrka, samt påminde om körernas sammankomst i Jönköping nästa år.

Förändringar för kören är en ny styrelse. Sittande styrelse bestod av Johan Sundqvist (ordförande), Gösta Hallström (sekreterare), Lars Håkansson (kassör), Gunnar Hörnsten (ledamot) och Anton Daag (suppleant).

De avgående styrelseledamöterna Johan Sundqvist och Lars Håkansson tackade för förtroendet och avtackades med blommor och synligt ljuvligt fludium. Gunnar Hörnsten efterträder Johan Sundqvist efter hans hela 6.5 års långa och framgångsrika ordförandeskap. Kören gav dem också sin Sångarhyllning.

Gunnar är jättetaggad för uppgiften och tycker att det ska bli spännande att samverka med körens medlemmar och ledning, de andra talanggrupperna och de styrande för att bidra till vidareutvecklingen av våra gemensamma Bricoleristiska talanger.

Trivsel, broderskap, gott humör, engagemang, medlemsutveckling och kvalitet är några av nyckelorden.

Gunnar kom med i kören år 2013 efter en introduktion till Par Bricole av Lennart Fahlback. Lennart inviterade honom direkt som medlem, efter att ha hört hans egoföredrag för Malmö City Rotaryklubb. Gunnar inledde sin sångar- och spexarkarriär i Linköping där han bland annat var medgrundare till Linköpings Studentspex 1979 och spelade roller som Kanalgrävare, Biggles och den mordiske jesuiten Edward Munk. Gunnar var under några år med i Linköpings Studentsångarförening (dåvarande Lihkören) och fick smak för sångarglädjen, humorn och skönsången under Hans Lundgrens ledning. 

Under aftonen delade DBK ordförande Johan Sundqvist tillsammans med styrande mästaren  ut ett flertal medaljer och utmärkelser.

[klang]

Malmö PB:s Klang Talang i brons kören utdelades till Bo Alerskans, Göran Jacobsson och Mikael Risén.

Malmö PB:s Klang Talang i silver utdelades till Anders Nyqvist.
Styrande Mästaren Bo Alerskans delade ut Malmö PB:s Uno Janssons medalj till Sven Nordahl (tidigare tilldelad, men då absens), Rickard Elmqvist, Gösta Hallström och Gunnar Hörnsten.
Malmö PB:s Uno Janssons Gåva utdelades till Rubert Svensson, nominerad av Hans-Peter Frank och Anders Löfgren (efter Kaj Ohlssons frånfälle).

Utöver ovanstående utmärkelser delades Malmö PB:s Hedersledamottecken, för 30 års medlemskap i kören, till Carl Hervelius (absens).

Flitglas för stor närvaro vid körens repetitioner gick traditionellt till Arne Nyman, men också till Lars Håkansson och Rubert Svensson, som likaså deltagit i fjolårets alla 7 repetitioner. De belönades med varsin liten butelj fluidum.

Hans-Peter Frank initierade hurrarop och sångarhyllning till alla som hedrats med utmärkelser.

Ordförande Johan Sundqvist avslutade årsmötet och överlämnade ordförandeklubban till Gunnar Hörnsten, med välgångsönskningar, och berättade att klubban med ädelträ och silver, var en gåva från Jan V Nilsson (Johans svärfar) under Paul Johanssons tid som ordförande.
Efter avslutat årsmöte var det dags för bröderna att gå till bords för att inmundiga den angenäma måltiden som i år bestod av hemmalagad Janssons frestelse med efterföljande vit chokladkaka som ordens providör Johan Solstad tillagat.  Utöver denne utsökta meny serverades Anders Löfberg nybakta bröd. Men mat utan dryck är föga värt och sång på torr strupe är tabu i PB. Glasen fylldes med ljuvligt synligt fluidum och mellan tuggorna med fuktade strupar bjöds det på skönsång av PB-klass. 

Bo Alerskans framförde Styrandes tack för det gångna året, och tack för inbjudan till årsmötet och medaljerna. Han tackade Hans-Peter, Johan och Kören., ”utan kören blir det tyst, urvattnat,” och citerade en skrift av Zettergren om körens historia.

[/klang]

Text och Bilder: Anton Daag.