Nästan 40 bröder samlades till körens årsmöte som traditionsenligt ägde rum i Siriuspalatsets lokaler den 19 februari 2019.

Innan årsmötet sjöngs traditionsenligt den andra versen av “Längtan till landet” under H-P Franks ledning. Därefter hälsades samtliga närvarande bröder hjärtligt välkomna av ordföranden Johan Sundqvist.

Mötet klubbades raskt igenom och samtliga styrelsemedlemmar blev omvalda för ännu ett år. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av revisorerna.

Vid mötet delades körens egen medalj, Klang-Talang, ut till förtjänstfulla bröder. Utdelare var Deputerande styrande mästaren Göran Jacobsson. Medaljen delades ut i guld, silver och brons. Lars Håkansson och Ivar Modigh fick ta emot medaljen i guld. Kaj Olsson blev dekorerad med körmärket med rött band efter 30 års medlemskap. KMR Sven Nordahl avtackades efter sina år som vice chorchef och som ny vice chorchef valdes Joakim Casagrande.

Efter årsmötet hade Johan Solstad dukat upp ett dignande bord med Janssons frestelse, bröd, smör och ost. Lite ljufligt fluidum gled också ner genom körbrödernas strupar vilket klart bättrade på sången. I alla fall tyckte vi själva det…
Vad vore ett årsmöte inom kören utan just sång. Styrelseledamoten Gösta Hallström gjorde ett bejublat framträdande med sin gitarr och fick hela rummet att sjunga allsång. Därutöver sjöngs det ytterligare och berättades historier och skratten och förbrödringen fulländades. Det är körens årsmöte när det är som bäst.
Vid pennan
Johan Sundqvist
Gruppfoto på Malmö PB:s Bacchanaliska Kör, tagen vid Grad 2 i år 2019.