Sällskapet Par Bricoles äldsta arkivhandlingar förvaras i Stockholms stadsarkiv. Foto: Mats Hayen.

Den Bacchanaliska Akademiens främsta uppgifter är att verka för Sällskapet Par Bricoles fortbestånd genom att ansvara för och inspirera till att det arv av stil och traditioner, som Sällskapet omfattar, bevaras, berikas och brukas samt att verka för Sällskapets renhet, styrka och höghet i allt vad till skaldekonst, vitterhet och vältalighet hörer. Det åligger också Akademien att ha överinseende över Sällskapets historieskrivning.

Preses är Dan Ekström (RSK) och sekreterare Hans Gentzel (RSK).

Ledamöter i sin egenskap av StorStyrande är Åke Pilotti (RSK), Nils B. Ericsson (RSK) och i sin egenskap av Ordensskald, Conny Roth (KMR).

Ledamöter utsedda av Akademien är Åke Andersson, Borås PB (RSK), samt från Moderlogen Sven Åke Cason (RSK), Bo Forssell (RSK), Gunnar Tysk (RSK) och Håkan Hagwall (RSK).

Ledamöter från Göta PB är Jonas Folcker (RGK) och Torsten Leman (RSK). Ledamöter från Borås PB är Lars Wettéus (RSK). Ledamöter från Jönköpings PB är Gert Karlsson (RSK) och Krister Wallin (RSK). Ledamöter från Vänersborgs PB är Bengt Kaage (RSK) och Dag Wadman (RSK). Ledamot från Malmö PB är Lennart Fahlback (RSK) och Patric Jakobsson (RSK). Ledamöter från Sundsvalls PB är Hans Gillgren (RSK) och Stefan Groth (RSK).

Hedersledamöter är Martin Leijon (RSK) och Erik Wegraeus (RSK).