Malmö PB´s data-hantering i belysning av GDPR
Vi som har e-post har inte kunnat undvika information från olika organisationer om den nya europeiska dataskyddslagstiftning – allmänt förkortad GDPR – som träder i kraft idag.

Malmö PB registrerar den data om medlemmar som behövs för att administrera medlemskapen och medlemmarnas deltagande i våra olika aktiviteter. Vi följer naturligtvis […]