Torsdagen den 29 september hälsade Karl-Erik Holm 20 förväntansfulla gäster välkomna till ärtlunch. Främst vände han sig till dagens föredragshållare, Mats Attin. 

Mats Attin.

Delikat och mustig ärtsoppa, övliga tillbehör, punsch inte minst, pannkakor med grädde och sylt och förstås kaffe intogs under stort glammande.

Så var det dags för Mats att ta till orda.  Han är numera polis i Malmö men har under ett par års tid varit stationerad i Västafrika för att på FN:s vägnar informera om mänskliga rättigheter i olika områden i detta stora område.

Som bekant roffade engelsmän, fransmän, tyskar, italienare och holländare åt sig större delen av Afrika. De som slapp undan kolonialtrycket var de områden som numera kallas Liberia och Sierra Leone. Liberias huvudstad heter Monrovia efter den amerikanske presidenten James Monroe. Han föreslog att frigivna slavar skulle få en fristad i Afrika och det blivande Liberia var ju ”ledigt”. Massor utvandrade och de forna slavarna började snart förslava invånarna i området… Blir man förvånad!

De nya invandrarna tog med sig en avart av Frimureriets tankar och regler till Afrika. Denna orden involverade sig här i en ohelig allians med häxeriet vilket bl a innebar att till och med kannibalism kom att florera. Att äta en fiendes hjärta var befrämjande för styrka! Mats har sett spåren av detta. Intet mänskligt – läs omänskligt – ska vara oss främmande.

Några av de drygt 20 som var i Siriuspalatset och lyssnade.
Artikelförfattaren i förgrunden till vänster. Till höger Per W Persson med fru Sonja Persson
och Niclas Kalmsjö. I röd tröja kanslern Göran Jakobsson.

Mycket av föredraget kom att handla om ebola, denna fruktansvärda farsot som innebär mycket hög dödlighet bland de drabbade. Inkubationstiden är ovanligt lång varför det är svårt att veta var smittan kommer ifrån.

Vi fick också höra om alla de röriga krig som härjar överallt på den afrikanska kontinenten, om barnsoldater, om all den otroliga brutalitet som kännetecknar många av dagens stridande, inte minst i Afrika.

Föredragshållaren tackades med applåder och något drickbart och förutsättningar finns för ytterligare Mats-föredrag!

Den 2 november blir det ännu en ärtlunch med föredrag. Jag anmodar bröder med sällskap att delta, här finns plats för dubbelt så många som idag!

 

/Carl-Eric Carlberg