Så var det då dags för Malmö Par Bricoles årsmöte som i år avhölls den 30 mars i Bellmansalen.

37 närvarande bröder hälsades välkomna av den styrande mästaren Patric Jakobsson. Patric ledsagade därefter, med van hand, bröderna genom de val, paragrafer och redovisningar som är obligatoriska för årsmötet.

Den styrande kanslern, Göran Jakobsson, föredrog årsredovisningen på ett mycket pedagogiskt sätt så att även de som inte har det ekonomiska sinnelaget precis förstod hur våra pengar användes under 2015.

Efter revisorernas revisionsberättelse så beslutades om ansvarsfrihet för de styrande och drätselnämnden.

Efter en kort frågestund avslutades mötet med medaljutdelning till  dels bröder som varit medlemmar i vårt kära sällskap i 40 år dels den 7-uddiga stjärnan till de bröder som besökt samtliga loger.

Någon broder kanske undrar hur man kommer att göra när Örebro Par Bricole bildas?

Jo, då kommer Stockholms Par Bricole att symboliseras av en sten i mitten av stjärnan medan de övriga logerna symboliseras av en sten på respektive stjärn-udd.