Istället för att samlas till den sedvanliga tisdags-repetitionen med Malmö PBs Bacchanaliska Kör bevistade 32 bröder körens traditionsenliga årsmöte.

DBK ordförande Johan Sundqvist (bilden här under) hälsade bröderna välkomna med ett egenkomponerat arrangemang av den kanske mest kända Bellman-visan “Gubben Noak” och förklarade mötet öppnat.

Johan Sundqvist vid 2015 års Barbara.

Dagordningen kunde godkännas däribland ett flertal stadgeändringar, som genomröstades vid årsmötet utan större motstånd. Den ekonomiska situationen kunde utan vidare betraktas som god och styrelsen fick ett rungande ja till ansvarsfrihet för det gångna året.

Under aftonen delade DBK ordförande Johan Sundqvist tillsammans med Deputerad Styrande Mästare Thomas V Nilsson ut ett flertal medaljer och utmärkelser.

“Det är med stort värde och heder jag kommer bära detta märke”.  Så uttryckte broder  Per-Göran Rosén sin glädje när han utnämndes till hedersledamot i DBK och tilldelades körens förtjänsttecken för hedersledarmöter.

Choren-uppsjungning-P1010419

Även andra bröder dekorerades denna vårliga afton. Under mötet skedde uppsjungning av körens noviser (bilden ovan). Det valda styckena som framfördes var Bort allt vad oro gör och Warnung vor dem wasser . Kören kan nu med stolthet pryda ytterligare sju stycken bröders kavajslag med Malmö Par Bricoles Bacchanaliska Körs ljusblåa emblem.

De nya medlemmarna är: Anton Daag , Ulf Johansson, Bengt Berg, Rubert Svensson, Lars Uhrbom, Gunnar Hörnsten och Staffan Sjöholm.

Efter avslutat årsmöte var det dags för bröderna att gå till bords för att inmundiga den angenäma måltiden som i år bestod av pytt i panna med stekt ägg. Men mat utan dryck är föga värt och sång på torr strupe är tabu i PB. Glasen fylldes med ljuvligt synligt fluidum och mellan tuggorna med fuktade strupar bjöds det på skönsång av PB-klass.

Klang!
Anton Daag