Vid Malmö Par Bricoles årsmöte den 29 mars presenterades det preliminära programmet för 2018 års sammankomster inom sällskapet.

 • 3 februari 2018: Grad II samt installation av nya Styranden
 • 17 mars 2018: DamBricoleri
 • 28 mars 2018: Årsmöte
 • 13 april 2018: Grad IV
 • 4 maj 2018: Grad VII
 • 10 juni 2018: Bellmandag i Slottsparken
 • 7 september 2018: Grad III
 • 29 september 2018: Grad I
 • 19 oktober 2018: Grad IX
 • 9 november 2018: Grad VI
 • 11 november 2018: Parentation och Minneshögtid
 • 21 november 2018: Förgrader till Grad V och VIII
 • 1 december 2018: Barbara-högtiden

Observera att programmet är preliminärt och att tider och lokalerna ännu inte spikade.

Årsmötet i Sirius-palatser bevistades av samma antal Bröder som förra året – 35 stycken.
På bilden här under kan du se hur Årsmötesdeltagarna djupt koncentrerar sig i Årsmöteshandlingarna.

De hälsades välkomna av Styrande mästaren Patric Jakobsson. Patric ledsagade därefter, med van hand, bröderna genom de val, paragrafer och redovisningar som är obligatoriska för årsmötet. Styrande kanslern, Göran Jakobsson, föredrog årsredovisningen. Efter revisorernas revisionsberättelse gav årsmötet de Styrande och Drätselnämnden ansvarsfrihet.

På dagordningen stod även information om Budget för kommande året, som blir ungefär som för 2016 – med samma medlemsavgift och gradavgifter som 2016.

Vid val av revisorer omvaldes Henrik Ljung och Nils Homann, liksom suppleanterna Henrik Fahl och Erik Herslow Bergman. Vid val av ledamöter i drätselnämnden nyvaldes Thomas V Nilsson och Jonas Malm medan Robert Herslow omvaldes.

Årsmötet avslutades med medaljutdelning till bröder som varit aktiva som ämbetsmän och medlemmar i vårt sällskap i 40 år. Carl-Eric Carlberg fick utmärkelsen redan 2016 officiellt men fick den praktiskt nu 2017. Åke Oxhamre och Kaj Larsson fick medaljen i år efter 40 års medlemskap och som under åren aktiva ämbetsmän.

Det blev även utdelning av den 7-uddiga stjärnan till två bröder som besökt samtliga loger i landet, Tony Rosenquist och Henrik Lindgrén.

Text: Christer Brynielsson
Bild: Krister M Berggren