Malmö Par Bricoles årsbok för 2020-2021 är nu färdigtryckt och utdelad till bröderna tillsammans med senaste utgåvan av vår tidning Nouvelles Nr 2-2020.

 

Tidningen ger de nyheter som var aktuella då tidningen producerades. På grund av Corona-pandemin kan det innebära att en del saker förändrats och kommer att förändras framöver. Så till exempel har redan förändringar beslutats då det gäller höstens gradgivningar. Det blir varken Grad 3 eller Grad 1 vid de tidpunkter som var planerade. Däremot kommer årsmötet att genomföras som planerat.

Vi vill uppmana våra Bröder att hålla koll på våra Digitala Nyhetsbrev, som kommer att ges ut då behov finnes. Dessa kommer att skickas ut till samtliga medlemmar, som har e-post.