Käre Broder!

Vår nya Årsbok för 2019-2020 är färdigtryckt och har delats ut tillsammans med en ny utgåva vår tidning Nouvelles, Nr 2 för 2019.

Vad använder Du vår Årsbok till? Att titta om just du finns med på någon av de över 300 bilder som ingår i denna Årsbok? Till att minnas den där gradgivningen, där du blev uppgraderad? Som en uppslagsbok, där du kan få reda både på när nästa gradgivning inträffar eller hur du ska klä dig vid våra olika gradgivningar. Vilken grad dina kompisar hunnit få? Vem som fått vilka medaljer? etc. Årsboken kan användas till allt detta.

I år finns också en nyhet: Vi publicerar de vapensköldar, som de som har 11:e graden har rätt att köpa sig. Alla Riddare av Svarta Korset har inte brytt sig om att skaffa sig en vapensköld. Det är ändå tillräckligt många som gjort det för att det ska bli ett par vackra sidor med både vapensköldar och valspråk.

Färgmarkeringarna för årsbokens sidor har vi kvar för att markera olika avsnitt. Flytten av sidan med tidpunkterna för våra gradgivningar var så lyckosam att den finns kvar på omslagets insida. Rubriken”Värt att veta” ger dig fortfarande det mesta som Du behöver veta för att vara med i vårt sällskap. Organisationssidorna har porträtt på samtliga ämbetsmän.

I år har vi haft en lite större projektgrupp, som arbetat med årsboken. Den har den här gången bestått av Peter Svenburg, Anton Daag, Stefan Leo, Erik Hultgren och undertecknad. Anders Vallin har haft hjälp av Sven-Olof Land med Annons-försäljning och Årsbokens Vänner. Hoppas att Du får en trevlig läsning/bläddring!

/Christer Brynielsson, Projektledare för Årsboken