Arbetet med nästa Årsbok, Årsbok  2017-2018, är nu slutfört. Årsboken är tryckt och har delats ut till samtliga Bröder i Malmö Par Bricole vid månadsskiftet juli/augusti..

Du kan se en bild på omslaget av årsboken här under!

En skillnad jämfört med tidigare produktioner, då det varit Ordens-Redaktören som gjort Årsbok med våra Styrande som kontrollanter och korrekturgranskare, är att vi i år haft en särskild Projektarbetsgrupp, som arbetat med Årsboken.

Hela arbetsgruppen samlad på en bild i Bellmansalen:
Peter Svenburg, Erik Hultgren, Anders Vallin, Christer Brynielsson och Anton Daag.

De som ingår i den här gruppen är förutom Ordens-Redaktören Christer Brynielsson även Peter Svenburg, numera kanslichef på PB-kansliet, Anders Vallin (annonssäljare), Anton Daag och Erik Hultgren.

Peter Svenburg har ansvarat för faktainsamlandet från Kanslisystemet medan Anton Daag och Erik Hultgren tillsammans med undertecknad svarat för sidproduktionen av de totalt 144 sidorna i årsboken. Annonsförsäljning och insamlingen av annonserna har skötts av Anders Vallin.

Tidplanen var start i maj. Annonserna skulle vara klara i mitten av juni, brödtexter och sidproduktionen någon vecka senare. Efter detta återstod korrekturläsning (som är ett mödosamt och viktigt arbete) och tryckning. Med hänsyn tagen till semestrar och liknande har vi väntat med utgivningen tillsammans med PB-tidningen Nouvelles Nr 2 till månadsskiftet juli-augusti.

Här är en bild från Kansliet med delar av Projektgruppen
som diskuterar med Ordens-Fotograf Bill Hansen

För er som vill komma i kontakt med oss i Projektgruppen har ni kontaktuppgifterna här:

  • Christer Brynielsson, 0730-34 38 00, e-post: christer@brynielsson.se
  • Peter Svenburg, 0762-15 62 97, e-post: peter@svenburg.se
  • Anders Vallin, 0708-95 84 55, e-post: ak.vallin@gmail.com
  • Anton Daag, 0722-50 46 91, e-post: anton.daag@hotmail.com
  • Erik Hultgren, 0739-95 17 16, e-post: erik.i.hultgren@gmail.com