Arbetet med nästa Årsbok, Årsbok  2017-2018, är nu igång. En skillnad jämfört med tidigare produktioner, då det varit Ordens-Redaktören som gjort Årsbok med våra Styrande som kontrollanter och korrekturgranskare, är att vi i år har tillsatt en särskild Projektarbetsgrupp.

Hela arbetsgruppen samlad på en bild i Bellmansalen:
Peter Svenburg, Erik Hultgren, Anders Vallin, Christer Brynielsson och Anton Daag.

De som ingår i den här gruppen är förutom Ordens-Redaktören Christer Brynielsson även Peter Svenburg, numera kanslichef på PB-kansliet, Anders Vallin (annonssäljare), Anton Daag och Erik Hultgren.

Peter Svenburg kommer att ansvara för faktainsamlandet från Kanslisystemet medan Anton Daag och Erik Hultgren tillsammans med undertecknad svarar för sidproduktionen av de totalt 144 sidorna i årsboken. Annonsförsäljning och insamlingen av annonserna sköts av Anders Vallin.

Tidplanen är start i maj. Annonserna ska vara klara i mitten av juni, brödtexter och sidproduktionen någon vecka senare. Efter detta återstår korrekturläsning (som är ett mödosamt och viktigt arbete) och tryckning. Med hänsyn tagen till semestrar och liknande räknar vi med en utgivning tillsammans med PB-tidningen Nouvelles Nr 2 i månadsskiftet juli-augusti.

Här är en bild från Kansliet med delar av Projektgruppen
som diskuterar med Ordens-Fotograf Bill Hansen

För er som vill komma i kontakt med oss i Projektgruppen har ni kontaktuppgifterna här:

  • Christer Brynielsson, 0730-34 38 00, e-post: christer@brynielsson.se
  • Peter Svenburg, 0762-15 62 97, e-post: peter@svenburg.se
  • Anders Vallin, 0708-95 84 55, e-post: ak.vallin@gmail.com
  • Anton Daag, 0722-50 46 91, e-post: anton.daag@hotmail.com
  • Erik Hultgren, 0739-95 17 16, e-post: erik.i.hultgren@gmail.com

Text: Christer Brynielsson, Ored

 

 

 

Bild: Bill Hansen, OF