Här är manus till Theaterns Störande Moment om den nya smittan Paraboela Bricoleria”

Två män klädda i overall kommer in. En heter Anti och den andre Cimex.
Musiken från Ghost Busters spelas i bakgrunden.
De har en dammsugarliknande utrustning som de går runt med.

Anti: Cimex?
Cimex: Anti?
Anti: Åhh där e du ju. Hittar du nån ohyra?
Cimex: Nä men en massa gubbafnas.
Anti: Jo he he det hade varit konstigt annars.
Cimex: Va e de vi letar efter?
Anti: Vi har fått larm om höga halter av Paraboela Bricoleria som vi måste stävja.
Om de sprider sig kan vad som helst hända. Hela Malmö kan drabbas av detta fenomen.: Cimex: Men vad händer med de som drabbas?
Anti: De blir euforiska, överlyckliga och okontrollerbara.
Cimex: Men varför ska vi stävja det?
Anti: Jo det är endast för bricolerister. Inga calmucker ska få ta del av dessa gåvor utan att bliva prövade.
Cimex: Meen hi hi jag meeenar ha ha…..
Anti: Fan kompis jag tror du har blivit smittad.

Vakten kommer in och går mot de två.

Vakten: Ni två pekar hotfullt på dem ni ska följa med mig. Cimex

Han tar med dem ut där Anti protesterar och Cimex skrattar hysteriskt”