Tycker du att det skulle vara roligt att bli en av oss? Skulle du vilja spela teater med oss? Är du duktig musiker och vill spela i vår Bacchanaliska Musik? Är du duktig på att sjunga och vill sjunga i vår fina kör? Eller du kanske vill vara med i våra Bacchanaliska Vissångare, sjunga Bellman och annat? Har du inte några av dessa talanger men tycker ändå att det skulle vara kul att vara med? Det går det också.

Här är en kortversion av reglerna inval i Malmö Par Bricole:

“Kandidat skall invalsåret fylla minst 21 år. För att ansökan skall vinna beaktande, måste en ansökningsblankett vara fullständigt ifylld samt undertecknad av två  faddrar. 

Faddrarna ska ha fullgjort sina förpliktelser mot Sällskapet, väl känna den sökande och inom de sista arbetsåren haft god närvaro vid Malmö PB:s möten.”

Det gäller med andra ord att känna någon hos oss, som kan rekommendera dig.

Ansökan ska insändas till kansliet senast två månader före reception. Anmälningsblanketten finns på Malmö PB:s kansli.

Är du intresserad? Tag då kontakt med någon på vårt Kansli, så förklarar dom närmare.

Malmö Par Bricoles senaste version av vår inträdesblankett hittar du via länken:

Ans blankett MPB

Du kan också se en del av blankettens början här under: