Ger 
Den Andra Graden
med efterföljande måltidskalas

Fredagen den 16 februari 2018 kl. 18.30

Bellmansalen, Siriuspalatset, 
Rundelsgatan 15 Malmö

Käre Broder!

Julen är förbi och det kompakta kalmuckiska vintermörkret sluter sig kring oss. Dock finns det hopp. Redan Numa Pompilius förstod att helga denna mörka årstid åt ljusets gud. Men, för att vara på den säkra sidan, kräva rådande omständigheter ett bricolerikalas. Fredagen den 16 februari avhålles därför, till allas vår lycka, Överkommendörs-graden.

Kort sagt, väntans tider är över och vi får förhoppningsvis även detta år ”sleva” i oss lite bricoleristiska kunskaper tillsammans med blivande Överkommendörer. Vad bör då min Broder iakttaga innan kapitlet som förberedelse? Förslagsvis, hur löses logistiken aktuell afton, är skorna putsade, har skjortan krympt under julen, hänger bricolerislipsen där den ska? Ja, frågorna är många men löses i vanlig ordning innan vi åter ses och finner det bricolistiska ljuset.

Njut därutöver av att se våra recipienders talanger sättas på allehanda prov av ceremonimästaren. Vilka tavlor kommer att uppenbara sig? Kommer någon Broder att göra en tavla? Svaret kan endas ges till de Bröder som denna afton bevittnar kapitlet. För att göra detta kalas extra lysande så får vi avnjuta Providörens välkomponerade meny. Som sig bör kommer talangerna även denna afton förgylla vår tillvaro till Brödernas uppskattning.

KLANG!

Lars Löfberg
Ordförande i Arbetsgraderna

 

Klädsel denna afton är mörk kostym, vit skjorta och bricolerislips
(i nödfall diskret mörk slips). För den som saknar en bricolerislips
finns den att köpa på plats.

Program

17.30 Samling för tjänstgörande ämbetsmän.
17.45 Kvällens förväntansfulla recipiender samlas i barens   omedelbara närhet tillsammans med Härolden.
17.55 En glad skara övriga bröder, intager även de baren i väntan på kapitlets början.
18.20 Trumpetstötar, följda av Ceremonimästarens ljuva stämma, anger att det är dags att intaga sin plats i Bellmansalen.
18.30 Kapitlet tager sin början.
20.30 Här vidtager alla hungriga bröders vidunderliga Måltidskalas, efter vanligheten innehållande allehanda klubbslag, inslag, uppslag, och snapsslag.
23.19 Måltidskalaset tager sin ände och förnöjda bröder begiver sig hemåt eller annorstädes.

 

Anmälan görs genom att betala in måltidsavgiften, 230 kronor, till Sällskapets bankgiro 418-2416 senast den 8 februari 2018.

Här är resterande höjdpunkter denna vår, väl värda att inte bara noteras i Din kalender utan även delta i!

Lördagen den 17 mars får vi njuta av våra kärälskligas sällskap under sedvanlig pompa och ståt i vårt Dambricoleri som inleds med mingel och underhållning av våra talanggrupper. Dörrarna öppnas kl. 15.30.  F.n. finns ett fåtal platser kvar så skynda Dig att anmäla Dig och Din kärälskliga till denna begivenhet.

Fredagen den 13 april kl. 18.30 är det dags för den Seende Graden, PB IV där ett antal nya Durchseende bröder kommer att göra entré.

Fredagen den 4 maj kl. 18.30 firar vi vårens ankomst i Grad VII. Plats är ännu inte bestämd.

Med sommarväder förhoppningsvis på plats söndagen den 10 juni  möts vi tillsammans med vänner och bekanta, utrustade med picnickorgar och gott humör,  på årets Bellmandag mellan kl. 13-15 i Slottsparken, för att njuta av sång, musik och andra trevligheter.

Men redan onsdagen den 28 mars finns det anledning att bege sig till Bellmansalen kl. 18.30 för att delta i Årsmöte 2018 där bokslut och förvaltning under det fjolåret året skall granskas men där även framåtsyftande tankar ska kunna lyftas.

Väl mött!

De Styrande