Bröderna stod på toppen av åsen och blickade ut över det främmande landskapet.  Utsikten var milsvidd och ännu var det kyla i luften.  Framför oss låg Halland, Västergötland och Borås dit vår resa skulle föra oss för nya spännande äventyr hos Borås Par Bricole!

Borasresa-600-px

Malmöbröderna vid avresan från Malmö.

Sällan har rastplatsen på Hallandsåsen bjudit på sådan skönsång!  -”Än en gång däran Bröder, än en gång däran – Följom den gamla seden…)” ljöd över åsens ännu inte lövbeklädda skogar. Förmodligen kunde en och annan innevånare som i tysthet rastade sin hund nedanför åsen förvånat lyfta på huvudet och höra sången som kom från från ovan.

Borasresa-Rast-600px

Rast någonstans på Åsen…

Styrkta av den friska luften, och för all del också av en lättare måltid med tillhörande fluidum fortsatte vår resa mot Borås.  Resan ackompanjerades av repetition och skönsjungande körsång, gitarr och fiol medan mil efter mil adderades till trippmätarens ystra snurrande.

När vi anlänt till Borås – som för övrigt visade sig från sin bästa sida redan från början – checkade vi in på hotellet.  Ingen tid fick förspillas varför vi efter ett ombyte till frack tog bussen vidare till Yxhammargården för intagande av en god och näringsriktig lunch. Direktör Skoglund, som en gång byggde huset till sig och sin familj var nog nöjd i sin himmel, när 24 frackbeklädda herrar från Malmö satte sig ned för att dinera tillsammans med Göran Olofsson, Styrande Mästare och Christer Ericstam, Styrande Kansler .

Boras-villayxhammar-600px

Yxhammargården där lunchen intogs.

Efter intagen torskrygg embarkerade vi  bussen igen för färd mot Borås Par Bricole:s lokaler i Parkhallen, som ligger i Folkets Park.  Borås PB tecknade år 2010 ett 20-årigt hyreskontrakt på lokalerna som är mycket spatiösa. Men det behövs, då vår systerloge har hela 804 medlemmar.

Efter att fått en rundvandring och välkomstdrink var det efter en stund dags att stiga in i ordenssalen. Inte utan spänning fick vi ta del av Borås tolkning av grad 4 och dess hemligheter.  Antalet recipiender var strax under 30 stycken, och det var också intressant att notera att medelåldern i lokalen var i sammanhanget ganska låg. Något som också bekräftades i medlemsstatistiken.
Borås PB har sannerligen återväxten säkrad.

Efter gradgivningen togs en 60-meters vandring till Rotundan intill där måltidskapitlet startade kl 20:00.  Maten var god, servicen var snabb och sällskapet var synnerligen trevligt. Då går det som det brukar – kvällen förlöper i en rasande takt. Vår egen Ordens Trubadur Jan Ek framförde tillsammans med Tomas Gunnarsson – violinist i den Bacchanaliska Musiken i Malmö – en version av Fredmans sång nr 16: -“Är jag född, så vill jag leva och må väl på bästa vis, som en Adam med sin Eva uti paradis;stekta sparvar uti munnen få……”

Framträdandet var fantastiskt, och det blev stående ovationer.  Ett extranummer i samma klass fick framföras till allmänt jubel.

Kvällens sponsorer premierades liksom även andra välförtjänta Bröder belönades på synbart sätt.
Vår egen Styrande Mästare Patric Jakobsson tackade med de inledande orden -” Först ett hjärtligt för tack att ni idag har tagit emot oss med era varma hjärtan…….”  Men innan det var dags att bryta taffeln ville vi tacka för den fantastiska kvällen.  Detta tack framfördes tillsammans med Patrics tal, Jan och Tomas med diamanter ur Malmös Bacchanaliska Kör: Bjarne Bülow, Johan Sundqvist och Sven Nordahl. Ett fantastiskt framträdande där övriga Bröder från Malmö hade en viktig roll i sista versen – nämligen att resa sig upp!

Mot Borås – knallesta´n
har vi strävat hela da´n
I en buss – ta mig fan
har vi åkt så många mil,
men det spelar ingen roll ,
att det är långt emellan oss,
när festen kommit loss.

Vilken mat – vilken dryck
vilken härlig atmosfär,
som ni har – i er loge.
Vi vill inte åka hem.
Vi är många nöjda bröder ifrån Malmö Par Bricole
som gillar er paroll.
Bröder nu – res er upp!
Vi från Malmö Par Bricole
säger tack – och gutår
och vi höjer våra glas.
Vi vill redan nu planera för att komma hit igen
Borås PB vår vän.

Kvällen tillsammans med vår systerloge kändes alltför kort. Kan det faktum att det försvann en timme under natten ha påverkat?  Mången Bröder återsamlades på Grand i centrum vilka igenkändes på de många frackarna i mängden.  Frågan var nu om det kunde stämma som det påstås?  Finns det ett kvinnligt flertal i Borås?  Ryktet gör gällande att Borås historia som textilstad har skapat en ohälsosam obalans som en svag kalmuck skulle utnyttjat.  Det gick dock inte att finna någon obalans, vare sig hos den kvinnliga befolkningen eller hos våra Bröder. Raka i ryggen och nöjda efter ett långt men mycket trivsamt dygn vandrade Malmös hjältar hem till hotellet.

På förmiddagen samlades vi för frukost, och styrde efter kl 11 bussen söderut igen.  Trippmätaren snurrade, om möjligt inte fullt lika ystert, men det mer påtagliga lugnet i bussen berodde på härliga minnen av en fin kväll och fantastiska upplevelser i Borås.

/Jonas Malm