Bilden ovan: Bill Hansen, Jan Ek och Niels Simonsen i “Svantes lykkelige dag”. Foto: Christer Brynielsson.

Sju Konung Magnus Riddare upphöjdes fredagen den 3 september vid en stämningsfull gradgivninng i Sirius-palatsets Bellmansal till den nästa högsta graden i Par Bricole, Grad 10 eller Riddare av Gyllene Korset.

Styrande Mästaren Bo Alerskans skrev så här i sin inbjudan till de recipiender som skulle recipiera samt till övriga Bröder inom Malmö Par Bricole som har minst Grad X.

“Käre Broder Riddare! 

Nu stundar äntligen reception till den högsta graden vi får ge i 
Malmö Par Bricole, den Tionde Graden eller Konung Gustav Va-
sas Riddaregrad. Åtta Konung Magnus Riddare kallas att recipi-
era och upptas i den speciella gemenskap som Riddarna av de två 
högsta graderna utgör.  

Alla Bröder Riddare av Svarta och Gyllene Korsen hälsas varmt 
välkomna till denna stämningsfulla och vackra gradgivning och till 
det efterföljande måltidskalaset med en meny som anstår denna 
höga grad och en upplyst Riddare.”

[klang]

Kl 17.30 öppnade Baren och alla bröder hälsades välkomna,
18.30 var samtliga Bröder Riddare på plats i Bellmansalen med avsedd klädsel. Efter de förborgade ritualerna för denna grad, tog Måltidskalaset sin början ca 20.45.

Vid middagen, som var helt i enlighet med graden, dvs något extra fick vi bland annat höra ett par Jules Sylvain-stycken med Musikens Tomas Gunnarsson, chorchef Hans-Peter Frank och Ordens-Trubaduren Jan Ek.

Till stort jubel fick oss även till livs en version av den store danske kompositören Benny Andersen och hans omåttligt populära “Svantes lycklige dag”. Benny Andersen (1929-2018) var en mycket älskad dansk författare, poet, kompositör och pianist. Han var medlem av Danska akademien från 1972. “Svantes lycklige dag” framfördes förstås med bistånd av våra danska Bröder Bill Hansen och Niels Simonsen.

Jan Ek framförde ett par visor av Tutta Rolf. Foto: Christer Brynielsson.
Ota Vojacek framförde kvällens fanfar mycket skickligt på valthorn. Foto: Christer Brynielsson.
Tomas Gunnarsson spelade bl.a. ett par stycken av Stig Hansson, alias Jules Sylvain. Foto: Christer Brynielsson.
Recipiendernas tacktalare Sven-Olof Land. Han framförde ett tal med titel och tema “Här är vi”. Talet var på rim och tog upp det faktum att recipienderna nu var tillsammans med vänner, faktiskt Bröder. Foto: Christer Brynielsson.

De sju som recipierade fredagen den 3 september och därmed erhöll den Tionde graden är i åldersordning: Sven-Olof Land, Jan Hultgren, Jan Rosberg, Bjarne Bülow, Patrik Fahl, Mats Höglund och Jonas Malm.

/Text: Christer Brynielsson

[/klang]