Ger
Den Första Graden
med efterföljande måltidskalas

Lördagen  den 5 oktober 2019

Bellmansalen, Siriuspalatset,
Rundelsgatan 15 Malmö

Käre Broder!
Som brukligt är, följs den III:e graden av den I:a graden. Den oinvigde kan tycka detta är märkligt, men vi Bröder som vandrat mellan hopp och fruktan, förstår det logiska i detta.
Men det brådskar. Tiden är snart ute! Knappt har vi tömt sista droppen för våra Skinande Bröder innan det är dags att tänka på Bricoleriets framtid. Lyft alla stenar, leta bakom varje buske, tag en extra titt i adressboken. Där du minst anar kan finnas en äkta Bacchi Riddersman! Om du finner honom har du redan den 5 oktober möjlighet att dela med dig av det varma bacchanaliska ljus som undantränger allt kalmuckiskt höstmörker.
Därför, tag därför tillfället i akt att göra besöket i Kalmuckien behagligt kort. Kom, med eller utan Riddersman, för att med egna ögon se Par Bricoles framtid göra premiärentré. Kom för att uppleva hur Riddersmännen för första gången visar sina färdigheter.
Så därför min Bror, kom och låtom oss denna afton förenas i broderlig värme och vänskap, detta under muntra och anständiga former. Talanggrupperna har lovat att förgylla aftonen med sång, musik samt allehanda överraskningar. Så planera in denna afton redan nu och varen varmt välkommen.

OBS! Notera att vi denna afton öppnar baren redan kl. 15:00 för samkväm och lite gott att fylla magen med innan kapitlet tar sin början.

KLANG!
Lars Löfberg
Ordförande i Arbetsgraderna

Klädsel denna afton är mörk kostym, vit skjorta och bricolerislips
(i nödfall diskret mörk slips). För den som saknar en bricolerislips
finns den att köpa på plats.

PS. Min Bror kan möjligen tänkas utnyttja tiden fram till den 20/9 åt Riddersmannajakt. Efter infångandet torde dessa utan dröjsmål anmälas till Kansliet på härför avsedd blankett som kan laddas ner från vår hemsida. Av misstag infångade Kalmucker bör släppas fria på valfri dyster plats.

Program

15.00 Baren öppnar och en glad skara Bröder intager baren i väntan på kapitlets början. Dagen till ära med extra gott tilltugg samt ljuvligt synligt fluidum till småländska priser.
15.00 Samling för tjänstgörande ämbetsmän.
15.45 Kvällens recipiender samlas, kanske något förvirrade, under faddrars handfasta ledning och förmaningar.
16.50 Trumpetstötar, följda av Ceremonimästarens ljuva stämma, anger att det är dags att intaga sin plats i Bellmansalen. Portarna låses.
17.00 Kapitlet tager sin början.
19.35 Här vidtager alla hungriga Bröders vidunderliga Måltidskalas, efter vanligheten innehållande allehanda klubbslag, inslag, uppslag, och snapsslag.
23.21 Måltidskalaset tager sin ände och förnöjda Bröder begiver sig hemåt eller annorstädes.

Anmälan görs genom att betala in måltidsavgiften, 250 kronor, till Sällskapets bankgiro 418-2416 senast den 27 September 2019.