Bröder som vid denna Barbara-fest hyllades och fick mottaga det särskilda tecken, HedersKommendörstecknet, som visar att de varit med i Malmö Par Bricole i minst 25 år var sex stycken:

  1. Sigvard Bardosson,
  2. Gösta Gnosspelius,
  3. Lars Håkansson,
  4. Leif Jörgensson,
  5. Michael Leibig,
  6. Lars Nerbrand.

Efter 25-årigt sammanhängande medlemskap kallas man till HedersKommendör. Hederstecknet för 25-årigt medlemskap tilldelas vid Barbarahögtidligheten.
Tecknet har formen av ett vitt Malteserkors ur vars vinklar gyllene 
knippen utstrålar. På liten central platta står texten ”PB XXV”. Tecknet instiftades den 11 februari år 1912 som ett Brödernas tack för trogen Brodergärning under 25 år.