Ca 20 förväntansfulla Bacchi riddersmän samlades tillsammans med sina faddrar och en del andra bröder den 21 augusti på Siriuspalatset i Malmö.

Efter lite mingel fick våra kommande bröder lite information av våra styrande och arbetsgradernas ordf. Lars Löfberg kring vad ett medlemskap i Par Bricole innebär. Givetvis avslöjades inga detaljer…
Malmö PB:s tre Styrande Göran Jacobsson, Bo Alerskans och
längst till höger Mikael Risén tillsammans med Arbetsgradernas
Ordförande Lars Löfberg.
 
Efter så mycket intryck började man höra hur magarna kurrade. På bricolistiskt vis hade vår ordensprovidör Tony Rosenquist ordnat med smörgåstårta med tillhörande fluidum. Raskt tömdes faten medan vissångarna Jan Ek och Alvin Paul underhöll med dels Bellmansånger dels skånska visor sjungna på dialekt. Samtliga talanggrupper var representerade och dess ordföranden berättade om ordenslivet i talanggrupperna.
Vissångaren Albin Paul underhöll vid mötet.
Så mycket mer hanns inte med denna afton. Vi får hoppas att de bacchi riddersmän som nu fick en inblick i vårt sällskap får ett långt och rikligt medlemskap i Malmö Par Bricole.
Johan Sundqvist
Ordf. D. B. K.