Om ni hör nåt i luften som surrar…

Så kan det vara sommarens humlor och bin, men det kan också vara ekot från körens årsmöte. Detta år 2022 kunde kören hålla årsmötet nästan i normal tid, april i stället för februari, och nästan i vanlig ordning. Ordningen och munterheten infann sig, men många sångarbröder tvingades krassliga lämna återbud. Var det smitta i hattarna på Grad IV, som hölls ett par dagar innan??

Samtliga i körens styrelse, med Gunnar Hörnsten i spetsen (absens) valdes om, hade skött sig och fick ansvarsfrihet. De fick också frihet att tilldela ett antal medaljer, och StM Bo Alerskans kunde bl a dela ut Klang Talang i guld till Johan Sundqvist och Lars Lundström, båda flitiga andratenorer.

En nyhet var utdelandet av ett stipendium ur Kaj Ohlssons minnesfond, som instiftades efter hans bortgång sent 2020, på initiativ av hans änka Gunilla Postaroff. Kaj och hon hade talat om att ordna ett stipendium. Gunilla, legendarisk jazz-sångerska, var närvarande nu vid första utdelandet, och förste mottagare blev Arne Nyman, förstebas.

Gunilla Postaroff och Arne Nyman med stipendiediplom. Bild: Anders Nyquist.

Vid den efterföljande måltiden (tack till Johan Solstad!) märktes vilka som var där: En Bacchanalisk Sångkör, och StM Bo Alerskans, som framförde sitt tack till kören, sa att kören låter extra bra vid sina årsmöten! Även Gunilla Postaroff tackade å sina och Kajs vägnar, och sjöng med kören True love, en mycket lämplig sång ur hennes och Kajs repertoar.

/Gösta Hallström, sekreterare