Nu kan de som så vill kika på samtliga 178 bilderna från vår Vårbal den 12 mars.

Vårt BildGalleri, som är placerat innanför Inloggning på Kanslisystemet är uppdaterat med alla bilder från Dambricoleriet och Vårbalen den 12 mars.

Du hittar BildGalleriet genom att först klicka på rubriken Logga in överst på den här hemsidan! På nästföljande sida använder du länken: parbricole.se/medlem. Därefter skriver du in dina inloggningsuppgifter (som du fick när du gick med i PB), välj sedan Malmö Par Bricole och klicka därefter på rubriken BILDGALLERI i vänstermarginalen.

Mycket nöje!

Dambric2016-AllaDamer-DSC06343

Detta är en av de 178 bilder, som vår Ordens-Fotograf Bill Hansen tog vid 2016 års Dambricoleri.