Tredje Gradens Gradgivning den 12 september innebar att 22 stycken 2:gradare uppgraderades till nya Oförgängligt Skinande Bröder, O.S.B. Vid denna 3:e gradens gradgivning fick inte bara dessa 22 utan även övriga 123 församlade Bröder njuta av 2014 års version av den mäktiga Sileni-Operan i regi av TheaterDirektör Krister M Berggren.

PB3-2014-Gruppbild

De nya 3:gradarna i alfabteisk ordning: Marcus Alphed, Benny Ambohm, Mats Attin, Magnus Bodin, Karl Johan Bülow, Anton Daag, Mikael Ekström, Jonas Färnström, André Guardado Lundqvist, Hans Holm, Magnus Holmer, Carl Fredrik Jönsson, Göran Larsson, Mikael Lindhe, Robert Lundberg, Gustav Nord, Torbjörn Olsson, Oscar Schau, Anders Semmelweis, Henrik Sjökvist, Jörgen Winqvist samt Lars Winther-Hansen.

Det efterföljande måltidskalaset inleddes med ett Störande Moment med två bröder från Theatern, Dan Kirsch och Jan Hultgren, som diskuterade politik på ett parti-o-politiskt sätt även om de nämnde ordet Fi . Momentet, som lockade fram en hel del skratt i publiken, avslutades med att de röjde en valhemlighet, att de tänkte rösta på – söndag! Och uppmanade de 145 församlade: “Gör som vi! Rösta på söndag!”

De Styrande visade unisont de nya tredjegradarna respekt och uppskattning genom att hälsa dem välkomna med en skål.

Styrande Kanslern Göran Jacobsson premierade därefter en Broder från Jönköping som han betecknade som “kvällens fadder”, Jonas Ekström, som genom att ta med sin bror, Mikael Ekström såg till att han fick tredje graden i Malmö. Han fick för detta medaljen Klang och Tack i Silver av Styrande Mästaren.

– Det finns alltid en belöning eller två att få, sa  Styrande Mästaren Patric Jacobsson.

Kvällens Ordförande Lars Löfberg sa i sitt tal till recipienterna att de med kvällens grad tagit ytterligare ett steg inom PB “utan att kanske helt förstå”. Han uppmanade dem dock att ha förtröstan.

– NI kommer att fortsätta uppleva värme och gemenskap hos oss och är varmt välkomna som O.S.B., sa han.

Efter att Chorchefen Hans Peter Frank framsjungit “3:e gradens visa” hölls tacktalet för recipienterna av Marcus Alphed (bilden nedan). Helt fritt från hjärtat tackade han “för denna fantastiska kväll” och berättade en rörande historia om sin morfar, som varit med i Vår Stjärna i Karlskrona. Man förstod av talet att morfadern varit en stor inspiration inte bara för recipientens medlemsskap i Par Bricole utan även som ledstjärna för hur vi människor bör vara.

– Jag står nu här med stor tacksamhet både för mig själv och för mina bröder, sa han varpå han och recipienterna avslutade med Gradens Tecken.

PB3-Alphed