En gradgivning gör sig inte av sig självt …

Jag (Lars Löfberg) får ibland frågan från en del Bröder vad som krävs för att få till en gradgivning och ett måltidskalas. Samma fråga ställde jag till mig själv i början av min vandring inom Par Bricole, och det tog ett antal år innan man fick en någorlunda god insyn i detta arbete.

Så varför inte skriva några grader om detta och förhoppningsvis kan vi få än fler Bröder intresserade av att involvera sig mer i vårt Sällskap.

För det är ju så att ju mer man vet, desto mer engagerad blir man. Och engagerade Bröder gör en fantastisk insats för att alla vi Bröder ska få uppleva vackra och minnesvärda gradgivningar och därtill ett fantastiskt måltidskalas.

Många Bröder är involverade innan, under och efter en gradgivning och ett måltidskalas.

Men vart tar då detta sin början?

Låt mig beskriva arbetet med vår fina gradgivning i den sjunde graden, Konung Sverkers grad, samt det minnesvärda måltidskalaset.

Detta års gradgivning var verkligen annorlunda.

Vi Styrande hade tidigt en önskan om att vara på annan plats än på Sirius, och gärna någonstans där gradgivningen kunde hållas utomhus. Efter ett idogt letande fanns vi ett lämpligt ställe, nämligen Katrinetorps Landeri i utkanten av Malmö.

I det här läget var det dags att sätta sig ned med restaurangen för att planera och förhandla. Eftersom vi har en del ”speciella” önskemål, så är det många punkter som skall avhandlas innan vi kan nå fram till en överenskommelse i både pris, lokalens utformning samt ett s.k. körschema, dvs i vilken ordning allt ska göras samt vad som gäller för restaurangens personal.

Vi behövde även utarbeta en Plan B utifall att det skulle bli regn eftersom gradgivningen skulle ske utomhus.

I detta planeringsarbete så är det ett antal ämbetsmän som involveras. Här kan nämnas  bl. a. De Trenne Styrande, Providör, Intendent, Regissör, representant för Kören, Ceremonimästare, Ljud och Ljusmästare samt Ordningsman.

Eter detta är det dags att få till Ceremonin och ett manus som håller i denna fysiska miljö.

Här involveras Regissör, CM samt Styrande Mästaren samt Talanggrupper.

I planeringen inför denna grad så vilar det även ett tungt ansvar på Intendenten och hans vice Intendenter. Det är många ”saker” som skall förflyttas ut till Katrinetorp samt skall ställas upp på plats. Detta under stor tidspress eftersom vi inte kan ställa upp för ceremoni innan restaurangen stänger för allmänheten.

Två dagar innan gradgivning var det dags för repetition. Då är alla tjänstgörande ämbetsman på plats i Bellmanssalen där vi genomför en fullständig gradgivning och där det justeras en del med tanke på för oss ny miljö på fredagen.

På fredagen, dvs dagen för gradgivning så samlas ett antal Bröder tidigt på dagen för att bära ned alla saker och köra ut detta till Katrinetorp.

Ute på Katrinetorp så sker alla förberedelser ett antal timmar innan gradgivningen sker.

Klockan 17.00 öppnas då dörrarna och Bröderna samlas inför gradgivningen. Det är nu det skall fungera utifrån planeringen med ”våra” aktiviteter och för restaurangens del.

18.30 startar ceremonin och ca 1,5 timme senare kan vi konstatera att vi fick en mycket fin gradgivning i en härlig miljö.

Fram till starten av måltidskalaset får nu restaurangens personal fullt upp med att släcka Brödernas törst samtidigt som Kören bjuder på härliga melodier till vårens fromma.

Under måltidskalaset så får Providören ett stort ansvar för att säkerställa så att allt sker i rätt tid och i rätt ordning. Det kräver sin Providör för att hålla ihop ett måltidskalas och få restaurangens personal att agera på rätt sätt i denna för dom lite ”ovanliga” måltiden.

Måltidskalaset var lyckat och Bröderna begav sig efter avslutad måltid hemåt för välbehövlig vila.

Veckan efter så tar arbetet vid att utvärdera gradgivning och måltidskalas.
Det är viktigt att alla inblandande får komma till tals med synpunkter i syfte att utveckla och förbättra våra gradgivningar och måltidskalas. I det här fallet så sker även en utvärdering med restaurangchefen på Katrinetorp.

Jag hoppas att du som läser detta har fått en inblick i det stora arbete som många Bröder lägger ned i tid och engagemang för vårt älskade Par Bricole.

Och ett stort tack till er alla Bröder som engagerar sig och gör detta möjligt.

Och givetvis tack till alla Ni Bröder som kommer till våra kapitel och lyser upp vår tillvaro.