Den fotokurs som Malmö PB startade i slutet på sommaren och som pågått med jämna mellanrum under hösten har blivit så populär att vi fortsätter till våren.

Vi planerar nu en ny kurskväll under januari. Det vi tänker ta upp då är en feedback på det lyckade resultatet av att låta flera av kursdeltagarna vara med som Ordens-fotografer vid den festliga Barbara-högtiden i december.

Exakt tidpunkt kommer vi att återkomma med.

Vi vill också fördjupa oss i bättre porträttbilder samt i individuell utbildning i hur vi ska hantera de speciella fotograferingssituationer med dåligt ljus med mera vid Par Bricoles fester.

Vid kursstarten i slutet av sommaren 2018 undervisade kursledaren Robert Reis om fototekniska basfakta som bländare, slutare, ISO och vad dessa betyder för bilden. Han gick även igenom formaten RAW respektive JPG-format, där den stora skillnaden är att RAW bevarar bildens kvalitet medan JPG försämrar bilden ju fler gånger man bearbetar den.

Dessa basfakta kommer att återkomma även i fortsättningen eftersom de är helt avgörande för en bilds kvalitet, oavsett om bilden tas med en modern automatkamera eller en kamera av äldre modell.

Kursens områden kan sammanfattas till:
  • Ljus och blixtfotografering  – vad man kan göra, hur man bör tänka etc.
  • Porträtt-fotografering, där samtliga får prova på och se vad som behöver förbättras.
  • Deltagarens egen utrustning – vad som går att göra/inte går göra.
  • Tips på övningar som man själv kan göra hemma.
  • Tips på hur man undviker fel som blänk i glasögon, skakningsoskärpa m.m.

Det är Ordens Informations-Collegium, OIC som anordnar kursen (som är gratis). Den vänder sig framför allt till de som redan tidigare fotograferat vid våra sammankomster men även till andra presumtiva nya ordens-fotografer eller särskilt fotointresserade Bröder som kan tänka sig att framöver hoppa in som Ordens-fotografer.

Kursens ansvarige är undertecknad och kursledare är vår Broder Robert Reis, som yrkesmässigt arbetat ett flertal år som proffsfotograf och som utbildare inom fotografering.

/Christer Brynielsson
OIM Malmö PB
E-post: christerbrynielsson@me.com