Bäste Bröder av alla grader! 

Så här i Coronans och med den följande isoleringens tidevarv, vill Trivselkommittén bidra med lite tidsfördriv i form av några små tankenötter. Inga priser delas ut utan det är bara den egna tillfredsställelsen (eller misslyntheten) av att ha lyckats lösa (respektive gått bet med uppgiften att lösa) frågorna som hägrar. 

Lösningarna kommer att skickas ut i början av mars månad, men kan dessförinnan erhållas genom en förfrågan till tpzon@hotmail.com. 

Frågor med svarsalternativ: 

 1. 1. Olof Kexél är ju känd som en av Par Bricoles stiftare, men vilken ämbetsroll hade han i Par Bricole?
  a. Styrande Mästare 
  b. Styrande Kansler 
  c. General-Cermonimästare 
 2. Hur träffades Olof Kexél och Carl-Michael Bellman?
  a. De satt samtidigt på gäldstugan i Kungliga slottets högvaktsflygel. 
  b. När Kexél köpt alla tillgängliga portioner sillsallat på den krog där Bellman varje morgon åt sillsallat. 
  c. I det Lissanderska hemmet när Bellman anordnade det årliga kapitlet i Bacchi Orden. 
 3. Hur och när instiftades Par Bricole
  a. På källaren Kejsarkronan den 13 oktober 1777 i samband med att Bellman, Hallman och Kexél intog en minnesmåltid för sin precis avlidne vän Gottfried Sackenhielm. 
  b. På Gyldene Freden den 4 december 1779 (Barbaras namnsdag). 
  c. På en krog i Södra stadshuset den 15 maj 1779. 
 4. Par Bricole är ett franskt uttryck som egentligen betyder
  a. Något oförmodat eller tillfälligt. 
  b. En biljardstöt där den spelade bollen först stöter emot vallarna innan den träffar en annan boll eller en kägla. 
  c. Något särskilt tillåtet. 
 5. En av nedanstående svenska kungar har deltagit i sammankomst i Par Bricole. Vem?
  a. Gustaf III 
  b. Fredrik I 
  c. Karl XIII 
 6. Malmö PB stiftades genom ett beslut i Moderlogen den 20 januari 1878, men när skedde den högtidliga installationen, som hölls av PB:s Stormästare, av de första Styrande i Malmö?
  a. Den 9 februari 1878 
  b. Den 15 maj 1878 
  c. Den 16 juni 1878 
 7. Vilka var dessa tre första styrande i Malmö PB?
  a. Styrande Mästaren August Teodor Lundquist, Deputerade Styrande Mästaren August Robert Falkman och Styrande Kanslern Anders Teodor Ståhle. 
  b. Styrande Mästaren August Robert Falkman, Deputerade Styrande Mästaren August Teodor Lundquist och Styrande Kanslern Carl Gunnar Gustavsson. 
  c. Styrande Mästaren August Teodor Lundquist, Deputerade Styrande Mästaren Carl Gunnar Gustavsson och Styrande Kanslern August Robert Falkman. 
 8. Det Styrande Guvernementet (Styrande Mästaren, Deputerade Styrande Mästaren samt Styrande Kanslern) utgör Malmö PB:s högsta beslutande organ. De har dock till sitt förfogande såväl det Stora Rådet som det Styrande Rådet från vilka de kan inhämta åsikter innan viktigare beslut fattas. Vilka ingår (förutom de tre Styrande) i Det Styrande Rådet?
  a. Riddarna av Svarta korset 
  b. Riddarna av Svarta Korset samt Riddarna av Gyllene Korset 
  c. Riddare-Officianterna 
 9. Vem har varit Styrande mästare under längst period i Malmö PB?
  a. August Teodor Lundquist 
  b. Albert Lindahl 
  c. Knut Borglin 

Lycka till! 

Önskar Trivselkommittén