Våra Styrande har nu skickat ut ‘ännu ett Digitalt Nyhetsbrev – detta för Vecka 43.

Bland innehåller kan vi nämna:

  • Föreskrifter vad var och en ska tänka på vid våra sammankomster
  • Uppgifter om hur våra sammankomster anpassas för att passa Folkhälsomyndighetens råd
  • Barbara ställs in
  • Grad 5/8 planerar man dock att genomföra den 18 nov
  • Historisk artikel om PB:s köp av Stamhuset i Stockholm.