På denna sida finns boken om sångarfärden till Köpenhamn 1935